Ravns Storø

Færøske fiskere fik i 1926 tilladelse til at anvende Ravns Storø som station. Året efter åbnede Færingehavn.

Den eneste institution, som var på Ravns Storø de første år, var stationen hos den danske kontrollør. Sammen med sine medhjælpere opholdt han sig hver sommer i den søndre havn for at holde øje med de færøske fiskere. Alle, som kom til øen, skulle sætte sig i forbindelse med kontrolløren, som også administrede den eneste forbindelse med omverdenen, nemlig radiostationen.

19 skure var på Ravns Storø, da Niels Juel Arge, radiojournalist, besøgte stedet i 1958. De færøke foreninger, Samvinnufelag Fiskimanna og sømandsmissiónen hos Kirkjuliga Missiónsfelagnum, samarbejdede om bygning af et sømandshjem i 1959.

Sømandshjemmet