Kajanlæg (12)

Staten ejede havneanlægget, og Nordafar betalte fast leje og var forpligtet til at vedligeholde. Nordafar tog kajpenge fra udenlandske skibe, mens grønlandske og statslige skibe var fritaget. Havneafgift sorterede ikke under Nordafar, men den statslige kontrollør.