Forundersøgelse

Her kan du læse om forundersøgelse hos Færøernes landsstyre vedrørene færøske fiskeristationer i Grønland med henblik på stillingtagen til oprydning.

Forundersøgelse i forb med færøske stationer i Grønland.pdf