กลุ่มวิชาทั่วไป

พ.ต.อ.กรธวัช สวัสดิ์โรจน์
อาจารย์(สบ5 ) ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มวิชาทั่วไป กอจ.