กลุ่มงานอาจารย์

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

[Faculty Division,Police Education Bureau,Royal Thai Police]

เลขที่ 100 (ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยการตำรวจ)

ถ.วิภาวดีรังสิต,แขวงลาดยาว , เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ ,10900

faculty.div@gmail.com

0-2513-9371

0-2513-9371

facebook Fanpage

ที่ตั้ง กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา