กลุ่มงานอาจารย์

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

[Faculty Division,Police Education Bureau,Royal Thai Police]

วิสัยทัศน์

" มุ่งมั่นจัดองค์ความรู้การเรียนการสอนควบคู่คุณธรรมและการมีส่วนร่วมรับใช้ประชาชน"

Carousel imageCarousel imageCarousel image

วันนี้ (8 ธ.ค.63) เวลา 10.00 น. รศ.พล.ต.ต.ดร.กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์ อาจารย์ (สบ 6) กอจ. พร้อมด้วย พ.ต.อ.การุณย์ บัวเผื่อน พ.ต.อ.ชิตพล กาญจนกิจ พ.ต.อ.กรธวัช สวัสดิ์โรจน์ อาจารย์ (สบ 5) กอจ. พร้อมด้วยอาจารย์กลุ่มงานอาจารย์ ประชุมอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสัมมนาวิชาการตำรวจ หลักสูตร ผกก. ณ ห้องประชุม กอจ.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันนี้ 2(4 ธ.ค. 62) เวลา 14.00 น.ผบช.ศ.ได้มาตรวจเยี่ยม กลุ่มงานอาจารย์ เพื่อมอบนโยบายและรับฟังปัญหาในการปฏิบัติงาน และได้มอบของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการทุกคนเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่