ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК ТА ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Створений 2008 року. Нині на факультеті навчається 512 студентів.

Декан факультету:

Отрошко Тамара Вячеславівна,

кандидат педагогічних наук, доцент.

Адреса: 61001 м. Харків, пров. Руставелі, 7

Телефон: 732-87-33

Email: ped_osvita16@ukr.net

Підготовка зі спеціальних дисциплін забезпечується кафедрами: математики та фізики, інформатики, соціальної роботи, іноземної філології.


Спеціальності, з яких ведеться підготовка:

231 Соціальна робота (молодший спеціаліст), кваліфікація – соціальний працівник, соціальний педагог.

Термін навчання(денна форма) – 3 роки 9 місяців

231 Соціальна робота (бакалавр), кваліфікація –соціальний педагог,

Термін навчання (денна форма) – 3 роки 9 місяців

231 Соціальна робота (бакалавр), кваліфікація –бакалавр з соціальної роботи, соціальний працівник,

Термін навчання (заочна форма) – 4,4 роки

231 Соціальна робота (бакалавр), кваліфікація – бакалавр з соціальної роботи, соціальний працівник.

Термін навчання – 1 рік 9 місяців

Термін навчання (заочна форма) – 1 рік 9 місяців

231 Соціальна робота (магістр), кваліфікація – викладач соціальної роботи, соціальної педагогіки.

Термін навчання (денна форма) – 1,4 роки

014 Середня освіта (Інформатика) (бакалавр), кваліфікація – вчитель інформатики.

Термін навчання (денна форма) – 3 роки 9 місяців

014 Середня освіта (Інформатика) (бакалавр), кваліфікація – вчитель інформатики.

Термін навчання (заочна форма) – 4,4 роки

014 Середня освіта (Англійська мова) (бакалавр), кваліфікація –вчитель англійської мови.

Термін навчання (денна форма) – 3 роки 9 місяців

6.020303 Філологія (бакалавр), кваліфікація –вчитель англійської мови.

Термін навчання (денна форма) – 3 роки 9 місяців

014 Середня освіта (Англійська мова) (магістр), кваліфікація –магістр освіти, викладач англійської мови.

Термін навчання (денна форма) – 1,4 роки

014 Середня освіта (Англійська мова) (бакалавр), кваліфікація –вчитель англійської мови.

Термін навчання (заочна форма) – 4,4 роки

6.020303 Філологія*(бакалавр), кваліфікація – вчитель англійської мови.

Термін навчання (заочна форма) – 4,4 роки


Заняття ведуть висококваліфіковані викладачі, серед них 7 докторів наук, 5 професорів, 13 доцентів, 25 кандидатів наук.


Соціальні працівники / соціальні педагоги – спеціалісти, зайняті у сфері соціальної роботи або освітньо-виховної діяльності, здійснюють посередницьку роль між освітніми закладами, сім’єю, трудовими колективами, громадськістю, організовують їх взаємодію, об’єднують зусилля з метою створення в соціальному середовищі умов для всебічного розвитку дітей, підлітків, молоді як особистостей, їх благополуччя в соціумі.

Соціальні працівники / соціальні педагоги покликані кадрово забезпечувати багатопрофільну систему служб соціальної допомоги населенню, а також заклади освіти. До їх обов’язків належать: соціально-педагогічний супровід дитини у сфері освіти; вирішення завдання соціального захисту осіб і соціальних груп; розробка соціальних проєктів та планування сучасного соціально психологічного процесу; організація органів соціальної допомоги; менеджмент у сфері соціальної роботи; корекційна й консультаційна діяльність (поведінка, спілкування, кризові стани, соціальна реабілітація і адаптація) координація та надання соціально-медичних послуг, організація благодійної діяльності; кадрове консультування та адміністрування.

Сферою професійної діяльності фахівця є:

 • заклади освіти (загальноосвітні школи, гімназії та ліцеї, школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без опіки дорослих, будинки для дітей-інвалідів);

 • позашкільні виховні заклади (клуби за інтересами, Палац дітей та юнацтва);

 • комісіі у справах неповнолітніх;

 • соціальні служби для молоді;

 • центри працевлаштування;

 • спеціалізовані служби різного відомчого підпорядкування (центри планування сім'ї, установи соціального захисту).

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

 • соціальний педагог загальноосвітнього навчального закладу;

 • cпеціаліст відділу соціальної служби;

 • НR – менеджер (менеджер по роботі з персоналом);

 • викладач середніх навчальних закладів університетів та інших ВНЗ;

 • менеджер соціальних PR-технологій;

 • менеджер служби соціального проектування;

 • співробітник системи правового захисту.

Також на факультеті здійснюється підготовка вчителів інформатики за освітнім ступенем бакалавр (на основі повної загальної середньої освіти); Підготовку фахівців забезпечують кафедра математики та фізики, інформатики.

Людина ХХІ століття зобов’язана вміти розв’язувати складні задачі, використовуючи могутній потенціал інформаційно-комунікативних технологій. Щоб підготувати нове покоління людей, які вільно володіють сучасними технологіями, потрібні спеціально підготовлені вчителі.

Майбутні вчителі інформатики впродовж навчання в академії здобувають фундаментальну фізико-математичну підготовку, опановують теоретичні основи інформатики, нові інформаційні та мережні технології, архітектуру комп’ютера та принципи функціонування комп’ютерних мереж; здобувають знання, уміння та навички з психолого-педагогічних дисциплін тощо. Важливою ланкою у підготовці фахівців є педагогічна практика, що проходить у загальноосвітніх школах, гімназіях, ліцеях м. Харкова. У цих закладах студенти під керівництвом досвідчених викладачів-методистів проводять пробні уроки й заняття з інформатики, організовують позааудиторні заходи.

Студенти беруть активну участь в освітніх проєктах із упровадженням різноманітних інформаційних технологій та семінарах різного рівня, зокрема телекомунікаційних та є учасниками міських, усеукраїнських, міжнародних наукових конференцій. Студенти мають можливість навчатися за програмою «Intel®Навчання для майбутнього» й отримувати сертифікати. Така діяльність дає можливість студентам опанувати інноваційні педагогічні технології, що базуються на використанні нових інформаційно-комунікаційних технологій.

Майбутні учителі інформатики мають можливість працювати у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів. Викладачі інформатики працюватимуть у загальноосвітніх навчальних закладах та вищих навчальних закладах І-ІV ступенів.

На факультеті здійснюється підготовка вчителів англійської мови за освітнім ступенем бакалавр (на основі повної загальної середньої освіти); магістр освіти, викладач англійської мови за освітнім ступенем магістр (на основі освітнього ступеня бакалавр). Підготовку фахівців забезпечують кафедра іноземної філології.

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін: практичний курс англійської мови, теоретична фонетика англійської мови, практична фонетика англійської мови, теоретична граматика англійської мови, практична граматика англійської мови, методика викладання іноземної мови, практикум зі стилістики англійської мови, лексикологія англійської мови, країнознавство, історія мови, теорія та практика перекладу, німецька мова, французька мова, польська мова. Науково-дослідна робота викладачів кафедри пов’язана з розробкою комплексних тем: «Сучасні інформаційно-комунікативні технології у навчально-виховному процесі підготовки фахівця з іноземних мов»,«Інноваційні підходи до викладання іноземної мови у середніх навчальних закладах». Результати науково-дослідної роботи відображені в низці публікацій у навчально-методичних посібниках та періодичних виданнях.

З метою покращення якості підготовки фахівців кафедра іноземної філології співпрацює з методичним центром “British Council”, французькими та німецькими культурними центрами в Україні


Позааудиторна діяльність студентів

На факультеті працюють студентське наукове товариство "Крок", волонтерська група "ТІМ" та гуртки:

 • "Інформаційний простір для самоосвіти"

 • "Професійне здоров’я"

 • "Школа інклюзивного волонтерства"

 • "Світ комп'ютерних комунікацій"


Адреса: 61001 м. Харків,

пров. Руставелі, 7

Телефон: 732-87-33

Email: ped_osvita16@ukr.net