วิธีสมัครสมาชิกนายหน้าประกันรถยนต์ (อิสระ)

1.ปริ๊นใบสมัคร

2.กรอกรายละเอียด

3.ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน (ขีดคร่อมเขียนว่า " ใช้สมัครสมาชิกกับบริษัทศรีกรุง โบรคเกอร์ จำกัดเท่านั้น ")

4.โอนเงินค่าสมัครเข้าบริษัท ตามบัญชีข้างล่างนี้


5.ถ่ายรูป ใบสมัคร สำเนาบัตรประชาชน สลิปการโอนเงิน (แบบชัดเจน) ส่งมาที่ Id Line : skbroker