ตารางค่าคอมมิชชั่น (อัพเดท เดือน 12/60)(ของผู้สอบบัตรนายหน้าแล้ว)