Välkommen

till

Familjefabriken eXma AB


Föräldraskapsstöd i olika former

Vårens gruppledarutbildning i ABC är fulltecknad


Nästa kursstart blir hösten 2021

Sista anmälningsdag 2021-08-15


OBS! vi har ny mailadress: familjefabriken@outlook.com