Tavascan

2018-03-17

Pic de la Cima

Mapa del recorregut

Lloc d'aparcament

Estanys de Mascarida

Mapa del recorregut

Lloc d'aparcament

Cartografia: Pica d'Estats 1:25.000 - Editorial Alpina

Pic de la Cima

Estanys de Mascarida