Sobrepuny

2016-10-16

Mapa del recorregut

Lloc d'aparcament

Cartografia: Catllaràs-Picancel 1:25.000 Editorial Alpina