Montserrat-Tebes

2015-12-13

Mapa del recorregut

Lloc d'aparcament

Cartografia: Montserrat 1:10.000 - Editorial Alpina