Bezplatné vzdelávacie programy

BEZPLATNÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY

V spolupráci s organizáciou Natur-Pack, a. s. a Ekoparkom HOLÁ HORA ponúkame

BEZPLATNÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE I. A II. STUPEŇ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL SO SÍDLOM V MESTE PREŠOV

MIESTO KONANIA: EKOPARK HOLÁ HORA

Náklady hradí organizácia zodpovednosti výrobcov Natur-Pack, a. s.

LEKTORKY:

Mgr. Laura Martinková

Každodenná skúsenosť ma priviedla na cestu k nulovému odpadu. Pozorujem seba a svoje okolie, nastavujem zmeny v správaní a nakupovaní, vyhodnocujem. A potom "nenakupujem", triedim, vermikompostujem. Verím, že to má zmysel.

Ing. Paulína Urdová

Mám 15-ročné skúsenosti so zavádzaním triedeného zberu odpadu a zakladaním kompostovísk, v školách, v komunitách a v obciach. Som lektorkou environmentálnej výchovy a vzdelávania. Viem, že téma odpadu je riešiteľná v akýchkoľvek podmienkach a v školách dokonca hravo.

Aktuálne voľné termíny pre rok 2018:

6.3. začiatok o: 8:30, 9:30,

14.3. začiatok o: 8:30, 9:30, 10:30, 11:30

20.3. začiatok o: 8:30, 9:30, 10:30, 11:30

28.3. začiatok o: 8:30, 9:30, 10:30, 11:30


Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Laura Martinková, 0902 531 704

Objednať bezplatný výučbový program môžete TU


PONUKA:

O PRINCEZNEJ LESANKE

Určené pre 1. a 2. ročník ZŠ

Popis: Hraná rozprávka o princeznej Lesanke, Papierenke, Plastenke a kráľovičovi Tetrapakovi (na motívy rozprávky Šípková Ruženka). Deti pomáhajú vyčistiť rozprávkovú krajinu, naučia sa rozpoznať druhy odpadu a správne ho vytriediť.

Cieľ: zaviesť separovaný zber alebo zlepšiť kvalitu triedenia pri zavedenom zbere, poznať označenie odpadu na obaloch

Počet účastníkov: 1 trieda (10-25 žiakov)

Doba trvania: 45 minút

ODPADKOVO – NOVÁ DIMENZIA

Určené pre 3.- 9. ročník ZŠ

Popis: JA ako spotrebiteľ spoznávam, z čoho sú vyrobené veci a čo sa s nimi stane, keď ich nepotrebujem. Zahráme sa „Človeče, zamysli sa" a „Doba rozpadová". Zavedieme triedený zber odpadu (v triede alebo aj na škole), zriadime ekohliadku.

Cieľ: rozpoznať materiály, ktoré sa stávajú odpadom, vedieť o ich dopade na životné prostredie, o možnostiach recyklácie

Počet účastníkov: 1 trieda (15-25 žiakov)

Doba trvania: 45 minút