Nhà báo đáng tin cậy xác nhận, Neymar ngay gần bên Barca hơn bao giờ hết