EU Drone-asetus - Siirtymäaika
31.1.2021 - 1.1.2023


Rekisteröinti avattu!

HUOM! A2-kategorian mukainen lennättäminen mahdollista 31.1.2022 asti ilman valvottua lisäteoriakoetta.
Lue lisää Traficomin sivuilta!

EU asetus miehittämättömästä ilmailusta tuli voimaan 31.12.2020. Alle on kerätty harrastajia sekä lentotyötä koskevia sääntöjä sekä poikkeuksia. Kaikki esimerkit ovat nykyiselle markkinoilla olevalle tai jo poistuneelle kalustolle, ei siis CE hyväksytyille laitteille.Tämä sivu on yksityisen henkilön kokoama eri lähteistä.
Tarkista aina paikkansapitävyys Traficomin virallisilta sivuilta

Muutamia huomioitavia asioita

 • maksimi lentokorkeus 120m

 • erottelu ilma-alusten sekä lennokkien välillä poistuu ja virallisesti puhutaan vain miehittämättömistä ilma-aluksista

 • lentotyötä ei erikseen eritellä ja sitä voi tehdä ilman ilmoituksia Avoimen-kategorian mukaan

 • jos teet lentotyötä Avoimen-kategorian mukaan, ei ole vakuutusvelvollisuutta

 • LAITTEITA ei rekisteröidä, KÄYTTÄJÄ rekisteröityy operaattoriksi

 • jos laitteessa kamera, tulee käyttäjän rekisteröityä riippumatta laitteen painosta (ei koske virallisia leluja)

 • laitteeseen tulee kiinnittää operaattorin rekisteröintinumero (esim. FIN87astrdge12k8) HUOM! Ei numerosarjaa joka teoriakokeiden todistuksessa.

 • suoritetut tentit ovat voimassa 5 vuotta

 • FPV lennätyksissä on oltava tähystäjä apuna

Avoin kategoria

A1

Alle 500g

Saa lentää satunnaisten ihmisten yli, muttei väkijoukkojen päällä.

-----------------------------
Koulutusvaatimus:
Käyttäjän rekisteröityminen
-----------------------------
Kalustoesimerkkejä:
Mavic Mini 1 & 2
Mavic Air 1
Alle 500g FPV kalusto
(Cinewhoop & Fpv racing)

A2

500g - 2kg

Lentäessä vähintään 50m etäisyys ihmisiin.

-----------------------------
Koulutusvaatimus:
Käyttäjän rekisteröityminen
Verkkoteoriakoe

(HUOM! Valvottu lisäteoriakoe vaaditaan 1.2.2022 eteenpäin)
-----------------------------
Kalustoesimerkkejä:
Mavic Air 2
Mavic Pro 1, 2 & 3

A3

500g - 25kg

Lennot turvallisella vaakasuoralla etäisyydellä, joka on vähintään 150 metriä asuin-, liike-, teollisuus- tai virkistysalueilta

Lennot suoritettava alueella jossa kauko-ohjaaja kohtuudella olettaa, ettei toimintaan osallistumattomille aiheudu vaaraa (etäisyyden oltava vähintään 30m tai ei lähempänä kuin laitteen lentokorkeus).
-----------------------------
Koulutusvaatimus:
Käyttäjän rekisteröityminen
Verkkoteoriakoe
-----------------------------
Kalustoesimerkkejä:
Mavic Air 2
Mavic Pro 1, 2 & 3
Inspire

LENTOTYÖSTÄ ILMOITUKSEN TEHNEET

Jos olet tehnyt ilmoituksen lentotyöstä Traficomille, voit jatkaa lentämistä voimassa olevan ilmailumääräyksen luvun 3 mukaisesti 31.12.2020 - 1.1.2022 välisen ajan. Myös myönnetyt poikkeusluvat pysyvät voimassa voimassaolon mukaisesti.

Koulutusvaatimuksena on käyttäjän rekisteröityminen (sekä pakollinen ilmoitus Traficomille).

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-32

Ilmoitus lentotyöstä ja RPAS haku

LENNOKKIKERHON PUITTEISSA TAPAHTUVA TOIMINTA

Lennokkikerhojen puitteissa voi jatkaa lentämistä voimassa olevan ilmailumääräyksen luvun 4 mukaisesti 1.1.2023 asti. Ilmailumääräyksen lisäksi kerhossa harrastavan on noudatettava myös oman kerhonsa ohjeita ja sääntöjä, jotta toiminnan voidaan katsoa tapahtuvan kerhotoiminnan puitteissa.

Koulutusvaatimuksena on käyttäjän rekisteröityminen.
Tarkasta kerhostasi onko muitakin vaatimuksia.


ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-32

Teoriakokeet

Avoin luokka verkkoteoriakoe
Kokeessa vähintään 40 monivalintakysymystä, jotka jakautuvat seuraavien aiheiden kesken:

 1. lentoturvallisuus

 2. ilmatilarajoitukset

 3. ilmailun säädökset

 4. ihmisen suorituskyvyn rajoitukset

 5. lentotoimintamenetelmät

 6. miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien yleistuntemus

 7. yksityisyys ja tietosuoja

 8. vakuutukset

 9. turva-asiat

Avoin luokka A2 valvottu lisäteoriakoe

Kokeessa vähintään 30 monivalintakysymystä, joiden tarkoituksena on arvioida kauko-ohjaajan tietämystä riskien teknisestä ja operatiivisesta lieventämisestä maassa ja jotka jakautuvat seuraavien aiheiden kesken:

 1. sääoppi

 2. miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän suorituskyky lennossa

 3. riskien tekninen ja operatiivinen lieventäminen maassa

Verkkoteoriakokeen itseopiskelumateriaalit

Rekisteröityminen sekä verkkoteoriakokeen suorittaminen

Maksut

Sähköinen rekisteröityminen vuodeksi 30€
Sähköinen rekisteröityminen kolmeksi vuodeksi 75€
Sähköinen rekisteröityminen viideksi vuodeksi 100€

Rekisteröinnin yhteydessä verkkoteoriakoe on ilmainen, muuten 30€.

Osallistumismaksu valvottuun lisäteoriakokeeseen 50€

TEORIAKOKEET OVAT VOIMASSA 5 VUOTTA SUORITTAMISESTA

TRAFICOMIN DRONE-INFOTILAISUUS TALLENNE

EASA WEBINAARI HARRASTAJILLE

EASA WEBINAARI KAUPALLISESTI LENTÄVILLE