תיקון 89 לחוק התכנון והבנייה חובת נספח עצים בוגרים וחוות דעת פקיד יערות

יזמים, אדריכלים , בונים ומשפצים נחשפים לאחרונה למושג חדש בתחום התכנון והבנייה שנקרא תיקון סעיף 89 לחוק התכנון ובנייה, תיקון זה מחייב הגשת נספח עצים בוגרים, במידה וקימיים בשטח התוכנית עצים בוגרים מכל מין שהוא, כחלק מתהליך אישור התוכנית בכל רמה תכנונית החל בהיתר בנייה לתוספת בנייה בבית מגורים פרטי וכלה בתוכניות מתאר ארציות . מטרתו של נספח עצים בוגרים למנוע מצב בו יזמים ואדריכלים מתעלמים מהנכס הציבורי החשוב והתרומה החשובה של העצים הבוגרים לנוף למורשת ולאקולוגיה . ביצוע סקר עצים בשלבים הראשונים של התכנון מאפשרת התייחסות נאותה לעצים הבוגרים ושילובם בתכנית. ורק לאחר בחינת אפשרות השימור של העצים בתוכנית המוצעת יש לבחון את העצים שיש לפנות מהאתר ולקבוע לגבי כל עץ לפי מינו , מצבו, חשיבותו האם העץ יועתק למקום אחר בפרוייקט או בקרבתו או שדינו להכרת . התהליך המתואר לעייל אם הוא מתבצע בשלב הנכון ע"י אגרונום המומחה לעצים יחד עם היזם והמתכנן יכול למנוע עיכובים בתהליך אישור התוכנית .וכן למנוע עגמת נפש מהיזם והבונה והגנה ככל האפשר על העצים . בעבר חוק התכנון ובנייה לא עסק בעצים כלל . והיזם או הבונה היה נתקל לראשונה בדרישה לרישיון כריתה לעצים מוגנים בעת שהיה מעוניין להתחיל בהקמת הפרויקט או בשיפוץ ביתו שחייב כריתת עצים . פעמים רבות התקשה היזם לקבל רשיון כריתה כאשר פקיד היערות ,הפועל מתוקף פקודת היערות המנדטורית שבסמכות שר החקלאות , היה עושה כל שלאל ידו כדי למנוע את כריתת העצים המוגנים והתוצאה היתה, שלעיתים, לאחר תהליך ארוך ומייגע של קבלת היתר בנייה היה צורך לשנות את התוכנית על מנת לשמר עץ שפקיד היערות התנגד בכל תוקף לכריתתו. ובמקרים אחרים נכרתו עצים שכריתתם גרמה נזק נופי, היסטורי או אקולוגי. יוזמי התיקון לחוק עשו מעשה חשוב הן להגנה על העצים והן למנוע מצבים לא הגיונים שיזם מקבל היתר בנייה ואיננו יכול לבנות בגלל שלא טופל כהלכה נושא העצים הבוגרים בשטח התוכנית. עם זאת חשוב מאד להבין את התהליך שהוא מורכב מקצועי ודורש טיפול בסיכרון עם התקדמות תהליך התכנון והגשת התוכניות לוועדת התכנון . בתהליך יש לקבל את אישור העייריה לנספח העצים, לקבל חוות דעת מפקיד היערות לועדת התכנון על נספח העצים . לעצים שיש לכרות יש להתחייב בערבות בנקאית לנטיעת עצים חילופיים בערך העצים שיכרתו .לאחר קבלת היתר הבנייה יש לקבל רשיון כריתה ו/או רשיון העתקה מפקיד היערות . לגבי עצים שיש להעתיק יש להסתייע באגרונום מומחה שיפקח על העתקת העצים וקליטתם ובקבלן מומחה להעתקת עצים

עצים וסביבה - שבתאי גונן (M.Sc.Agr) אגרונום מומחה לעצים.

עצים וסביבה בתוכניות מתאר והיתרי בנייה- תיקון מס' 89 לחוק התכנון והבנייה

תיקון מס' 89 לחוק התכנון והבנייה נכנס לתוקף לפני כשלש שנים ורק לאחרונה מחלחל לתודעת הציבור הרחב , העוסקים בתחום אדריכלים יזמים ובונים נדרשים כיום בבואם לוועדות התכנון ובנייה להגיש תוכניות מתאר ואפילו לשיפוץ בבית המגורים הפרטי את נספח עצים בוגרים , את הנספח יש להכין לפי נוהל מבא"ת והוא חלק אנטגרלי של מסמכי התוכנית. הנספח מחייב חוות דעת של פקיד יערות . גם משפץ פרטי אשר נטע להנאתו לפני מספר שנים עצים בגינתו נדרש להליך הנ"ל. מוכר וידוע שהיזמים מעוניינים להתחיל בתכנון מקרקע בתולה המאפשרת חופש תכנוני וביצועי מוחלט. התיקון בחוק בין שאר יתרונותיו לציבור בכללותו, שם קץ לתופעה של כריתת עצים ללא הבחנה ומאלץ את העוסקים בתחום לתת דעתם על העצים הבוגרים הקיימים בשטח . את האילוץ הזה ניתן בשינוי גישה , במקרים רבים להפוך ליתרון . יש להתחיל את התכנון מהסתכלות על העצים הבוגרים בשטח התוכנית, לזהות את הפוטנציאל שלהם ולפתח סביבם ולא במקומם ככל הניתן . סקר עצים בוגרים שנעשה ע"י אגרונום מומחה לעצים ,לפני תחילת התכנון , יכול לתת את התשובה מה חשוב לשמר ועל מה ניתן לוותר. דוגמה לכך ניתן ללמוד מעץ השיטה המכחילה שנראה, לעיתים, ויזואלית נאה ובעל פריחה צהובה מדהימה והוא למעשה עץ פולש המשתלט על בתי גידול רבים וגורם נזק אקולוגי . עץ ,שגורמי הסביבה והטבע הכריזו עליו מלחמת חורמה. ולעיתיים עץ שנראה גרוע , על ידי טיפול נכון של עיצוב העץ, השקייה, טיפול במזיקים ומחולות ניתן אושש אותו ולהפוך לפנינה נופית ואקולוגית. לביצוע סקר עצים מוקדם ככל האפשר חשיבות כלכלית וחסכון של עד מספר חודשים בחלק מהפרוייקטים. ודווקא מההיבט הזה חשוב מאד לאדריכל וליזם לדעת מה מחכה לו בהמשך הדרך ואילו פעולות ביכולתו לנקוט כדי לקצר את טווח הזמן להתחלת הבנייה. העצים הבוגרים בשטח תוכנית נחלקים לשלש קטגוריות : עצים לשימור, עצים להעתקה ועצים לכריתה . בעצים המומלצים לשימור ניתן לנקוט פעולות שונות כדי לחזקם ,לשפר את מצבם ולעצב אותם כדי שבסוף תהליך הבנייה יתנו אפקט של ירוק בעיינים ,של שורשיות והמשכיות. העצים המומלצים להעתקה , אלו עצים שניתן להצילם ע"י העברתם לבית גידול חדש . עצים רבים דורשים הכנה ארוכה כדי להקל עליהם את ייסורי המעבר ולהבטיח את קליטתם. הכנה זאת ניתן להתחיל , רק באישור פקיד היערות עוד טרם קבלת רישון העתקה ובכך לחסוך מספר חודשים . עצים מסויימים ניתן להעתיק רק בתקופה מסויימת של השנה וידיעה מראש של נתון זה יכולה להשפיע על על לוח הזמנים והערכות להקמה. לעיתים קיימים בשטח עצים יבשים או חולים שגם ללא תוכנית בנייה ראוי לכרות אותם . ניתן לפנות לפקיד יערות ולבקש רשיון כריתה לעצים אלו עוד בטרם הוחל בתהליך הרישוי לבנייה. אגרונום מומחה לעצים שילווה אתכם בתהליך מתחילתו יביא אתכם לסופו מחייכים ומרוצים

עצים וסביבה - שבתאי גונן (M.Sc.Agr) אגרונום מומחה לעצים.

כתבה על יער כוכב יאיר YNET.docx