ניסיון תעסוקתי:

שבתאי גונן – מייסד ומנהל המשרד – אגרונום, גמלאי קק"ל העוסק בתחום העצים משנת 1981. בעבר ניהל משתלת עצים גדולה בארץ, מספר אזורי ייעור ואת מחלקת היער במרכז. כמו כן, כיהן בתפקיד פקיד יערות 15 שנה, ליווה ופיקח על העתקות של אלפי עצים.

מאז תיקון מס' 89 לחוק התכנון והבנייה (2009), המחייב סקרי עצים בוגרים בכל הרמות של הגשת תוכניות של תכנון ובנייה, עוסק צוות העובדים המקצועיים במשרד, בהנחייתו של שבתאי גונן, בהכנת סקרי עצים ונספחי עצים החל משלב איסוף הנתונים על העצים בשטח ועד הגשת הנספח המלא לאישור פקיד יערות וועדות התכנון ובנייה, כאשר כל מרכיבי הנספח הכוללים את סקר העצים ואת התשריטים הדרושים מתבצעים במשרדינו. המשרד הגיש בשנים אלו כ-1500 סקרי ונספחי עצים.

המשרד פיקח וליווה עשרות פרויקטים של העתקות עצים ברחבי הארץ, פיקח על ביצוע עבודות בקרבת עצים למניעת נזק לעצים, הכין מפרטי טיפול בעצים ופיקח וליווה עבודות של גיזום עצים לשימור, עיצוב ובטיחות העצים.

תחומי עיסוק:

  • סקרי עצים לתכנון ובנייה בכל הרמות החל מתיק מידע להיתר בנייה ועד לרמת תוכניות ארציות - כולל הכנת תשריטים וטיפול באישורי רשויות.
  • הכנת מפרטי טיפול בעצים: שימור, העתקות עצים, גיזום.
  • פיקוח וליווי עבודות בקרבת עצים, העתקות עצים.
  • הכנת תוכניות נטיעה.
  • הכנת נספחים נופים בשטחים פתוחים לתב"עות והיתרי בנייה.
  • הכנת תוכניות השקייה.
  • סקרי גאופיטים וצמחים מוגנים.

שבתאי גונן – אגרונום, מוסמך הפקולטה לחקלאות במשאבי טבע וסביבה ומומחה רשום במאגרי יחידת פקיד יערות במשרד החקלאות בתכנון משמר עצים וטיפול משמר עצים,

בוגר השתלמות בניהול משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת קולורדו בארה"ב.

בוגר קורסים רבים בתחומי הגינון ובעל הסמכה של גוזם מומחה.

בהנחיית שבתאי עובדים במשרד אגרונום - סוקר שטח, הנדסאי נוף מצטיינים בעלי הסמכה של גוזם מומחה וגאולוג.

צוות המשרד

צוות המשרד מורכב מאגרונומים והנדסאי נוף המומחים בתחום העצים הבוגרים והסביבה