Черкаси eTwinning School

Особливості роботи на платформах eTwinnig Plus та Generation Global

На виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.03.2016 № 199 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на активізацію вивчення громадянами англійської мови на період до 2020 року», та з метою налагодження міжнародної проектної діяльності між школами Європи через широку он-лайн – мережу в 2016-2017 навчальному році було створено школу методичної підтримки “eTwinning School” для вчителів, які зацікавлені в своєму професійному розвитку .

Відповідно до поставленої мети впровадження «школи», як одного із видів роботи вчителів було визначено завдання.

· Популяризація міжнародної проектної діяльності в рамках освітнього процесу.

· Ознайомлення з особливостями використання он-лайн платформ (eTwinning Live, Twinspace, Skype, Zoom) для зустрічей в реальному часі та обговоренні питань під час виконання проектів.

· Застосування нових ІКТ (Padlet, Kizoa, Prezi, Animoto, ISSUU, Calameo, Stepmap та інші), як невід’ємного фактору в роботі з даною освітньою програмою.

· Опрацювання особливостями створення проекту на платформі e-Twinning Plus. А саме:

 завдання проекту;

 планування проекту;

 критерії оцінювання;

 педагогічна інновація;

 інтеграція навчального плану;

 комунікація між партнерами.

Навчання проводить Науменко О.В., амбасадор Європейської програми e-Twinning Plus, вчитель Першої Міської Гімназії .

Як результат з 2016 року 34 вчителі з 22 загальноосвітніх навчальних закладів міста мають можливість удосконалювати свої знання та методику роботи на платформі еTwinning Plus.

У 2017-2018 навчальному році організована ініціативна група вчителів англійської мови щодо особливостей організації міжнародних відео конференцій в рамках освітньої програми Generation Global.