Почетна

Ова страна намењена је ученицима образовног профила електротехничар телекомуникација Железничке техничке школе у Београду.

Њена сврха је да ученицима приближи наставне материјале стручних предмета као и да да предлог материјала за самостални рад .

Телекомуникације заузимају изузетно важну улогу у данашњем друштву, као и људи који се њима баве.

Електротехничар телекомуникација је образовни профил који прати све модерне трендове и промене у области телекомуникација.

Од ученика се очекује да након завршетка школе могу да примена знања из стручних области за проналажење, анализу и решавање проблема.

Железничка техничка школа

Здравка Челара 14, Београд