Ajaplaan kohapeal

Põhivõistluse päeval, so 18. augustil, on ajaplaan järgmine:

 • Kohapealne registreerimine avatakse kl 8:00;
 • Avakõne, organisatoorsed teated kl 8:50;
 • Esimene lask kl 9:00. SQ1 alustab laskerajalt nr 1, SQ2 laskerajalt nr 2, ................................, SQ10 alustab laskerajalt nr 10;
 • Lõunapaus kl (kellaaeg täpsustub);
 • Orienteeruvalt kl 19 on laskmised lõppenud. Eesti laskurite vahel loositakse välja sponsorite kingitused;
 • Orienteeruvalt kl (kellaaeg täpsustub) toimub tulemuste väljakuulutamine ning autasustamine.

Timeplan

Main Mach, 18. august:

 • Registration, Guncheck, TST equipment check 08:00;
 • Opening speech from RM 08:50;
 • First shot 09:00. SQ1 beginning from stage no 1, SQ2 from stage no 2, ................................, SQ10 beginning from stage 10;
 • Lunch (time TBA);
 • 1900 the shooting expected to be ended. Lottery will be held among Estonian region shooters;
 • Awarding ceremony will take place approximately at (TBA) o'clock.

Sponsorid

Kui laskmine on lõppenud ja autasustamine pole veel alanud, loositakse võistluse staabi juures välja kõigi sel ajal seal viibivate Eesti võistlejate vahel mõned head sponsorite poolt välja pandud kingitused. Nordarms käib välja optika 1-6x24. Baltic Fox koostöös Glockiga paneb välja püstoli Glock. Ära maga võimalust maha!

Sponsors

After the shooting and before awarding ceremony there will be lottery among all Estonian region shooters who will be there in ceremony. Nordarms will provide their own variable optic 1-6x24 and Baltic Fox will provide Glock pistol. Don't miss Your opportunity!

Tunnustatud divisjonid ja kategooriad

Kuna tegu on Eesti meistrivõistlustega, siis prioriteet on tunnustada justnimelt Eesti laskureid ning Eesti klubisid. Seega tunnustatakse:

 • Eesti vabaklassi kolme parimat laskurit medalite ning diplomitega;
 • Eesti standardklassi kolme parimat laskurit medalite ning diplomitega;
 • Eesti 7,62x51 kategooria laskureid, kolme parimat medalite ning diplomitega. SSI-s on see kategooria nime all "7,62";
 • Eesti seenioride kategooria kombineeritud arvestuses, kolme parimat medalite ning diplomitega;
 • Eesti klubide meeskonnad kombineeritud arvestuses. Kolme parima meeskonna liikmed saavad medalid ning diplomid. Meeskonnas on 4 liiget ja arvesse lähevad 3 parimat. NB! Kõik meeskonna liikmed peavad olema konkreetse klubi liikmed! Võõrlaskureid sisse osta ei tohi!

Lisaks Eesti-sisesele arvestusele tunnustatakse järgmisi üldarvestuse divisjone ka kategooriaid:

 • Kombineeritud arvestuse kolmele parimale medalid ja diplomid;
 • Kombineeritud üldarvestuse naiste kategooria, kolmele parimale medalid ja diplomid;
 • Kombineeritud üldarvestuse seenior-kategooria, kolmele parimale medalid ja diplomid;
 • TST kategooria kolmele parimale medalid ja diplomid.

Categories and divisions

Since event is carrying a name Estonian Championships, emphasis is to recognize Estonian clubs and shooters. Therefore recognized divisions and categories is as follows:

 • Estonian Open category first 3 shooters medals and diplomas;
 • Estonian Standard category first 3 shooters medals and diplomas;
 • Estonian service rifle 7,62x51 category first 3 shooters medals and diplomas. In Shoot'nScore it by the name 7,62;
 • Estonian seniors combined category first 3 shooters medals and diplomas;
 • Estonian teams combined category first 3 team shooters medals and diplomas. There is 4 shooter limit in team. Results of 3 best shooters out of 4 in team will be counted . NB! All members in team must be in the same club!

Additionally there will be recognized following categories:

 • Combined category first 3 shooters medals and diplomas;
 • Combined Lady's category first 3 shooters medals and diplomas;
 • Combined Senior category first 3 shooters medals and diplomas;
 • TST category first 3 shooters medals and diplomas.

TST divisjoni nõuded

Leiad siit: http://tst.ammunta.net/eesti-keeles/

Osalemistasu maksmine

Osalemistasu 80€ olgu makstud hiljemalt 10. augustiks LHV panga kontole: Harju Reservväelaste Laskespordiklubi MTÜ • EE94 7700 7710 0360 6581

Meeskonna registreerimise tasu on 40€. Kui soovid maksta arve alusel, küsi enne maksmist arvet!

Participation fee

Participation fee 80€ ; payment deadline 10. august; LHV bank: Harju Reservväelaste Laskespordiklubi MTÜ • EE94 7700 7710 0360 6581

Team registration fee 40€.

Rajakirjeldused/ Stage descriptions:

SRA2019_stages_est_eng.pdf

Radasid/Stages: 10

Miinimumlaske/Minimum shots: 220

  • Vintpüss/rifle: 162
  • Püstol/pistol: 58Match invitation:

Eesti SRA Meistrivõistlused 2019.pdf