23 February 2019 Estonian Independence Day, Rockville, MD

Pillerkar osales Balti riikide „Baltic Folk Dance 101“, 23. veebruaril 2019 Läti kirikus ja kogukonna saalis

Eelmisel aastal tähistasid kolm Balti riiki oma iseseisvuse sajandat aastapäeva. Number oli ümmargune ja pidustused üle maailma ülevad ja suurejoonelised. Sel aastal oli aastapäeva number nurgelisem, aga pakkus huvitavaid võimalusi ära märkimiseks. Nii otsustasid eesti, läti ja leedu rahvatantsijad Washington, DC piirkonnas, et meie iseseisvuse 101. aastapäeva aastaga sobib kokku üks korralik ühine rahvatantsu töötuba. Vähese mõtlemise peale sai ürituse nimeks Baltic Folk Dance 101.

Päevaks valiti 23. veebruar, kohaks Latvian Church Community Hall Maryland’is, Rockeville’is. Plaan oli selline: eesti rahvatantsijad Pillerkaare Washingtoni rahvatantsurühmast, leedu rahvatantsijad Baltimore Malūnas’est ja läti Washingtoni rühma Namejs tantsijad saavad igaüks enda päralt ühe tunni, et õpetada naabritele ja publikule mõned lihtsad tantsud oma repertuaarist.

Suure tunnustusena üritusele avas päeva programmi Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides, Mr. Jonatan Vseviov. Mr. Vseviov pidas lühikese tervituskõne Eesti iseseisvuspäeva puhul, kus rõhutas koostöö ja liitlassuhete olulisust meie minevikus, tänapäevas ja tulevikus. Seejärel andis ta üle Eesti Vabariigi Välisministeeriumi tänukirjad siinsetele rahvadiplomaatidele - neile eesti ameeriklastele, kes on andnud olulise panuse eesti kultuuri ja Eesti tutvustamisele. Tänukirjad olid välja antud novembrikuus, kui Eestis tähistatakse kodanikupäeva. Nüüdne veebruarikuine üritus oma rohkete osavõtjatega pakkus väärilise võimaluse tänukirjade üle andmiseks. Tänukirjad pälvisid pr. Anu Oinas, eesti kultuuri tutvustamise ja Washingtoni rahvatantsurühma Pillerkaar juhtimise eest, ja Kesk-Lääne Eesti Noorte Koondis (KLENK) pikaajalise tegevuse ja eestluse hoidmise eest USA-s. Anu Oinase puhul võib ilma igasuguse liialdamiseta öelda, et Pillerkaare asutamine ja aastakümnete jooksul juhendamine on olnud tema elutöö. KLENKi nimel võtsid tänukirjad vastu hr. Peter Kopperman ja pr. Sue Kopperman. Üleminekuna päeva pidulikult osalt selle tantsulisele poolele esitasid Washingtoni Eesti Kooli lapsed Tiina Kreegi juhendamisel alati populaarse Oige ja vasemba tantsu. Ülejäänud päev jagunes võrdsetes osades Pillerkaare, Malūnas’e ja Namejs’ise vahel.

Kui Eesti lapsed olid just publikule Oige ja vasemba ette tantsinud, siis nüüd võttis Pillerkaar Jeff Zeleki juhtimisel ette kõigile soovijatele õpetada, kuidas seda paremat ja vasakut üksteise ette sättida tuleb. Õpihimulisi oli nii palju, et sõõre tuli saalis teha kaks. Natukene seletamist ja proovimist, aga lõpuks tuli tants kõigil välja – isegi see kurikuulus kätlemise osa - ja tantsu lõpuks jõudis igaüks oma partneri juurde tagasi. Veel õpiti koos rootsi tantsu Üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse ja Padespaani. Enne teatepulga Leedu rühmale üle andmist esitas Pillerkaar publikule vaatamiseks ühe oma uue hoogsa tantsu, Kalamees ja loomulikult ka Tuljaku.

Malūnas tähendab tuuleveskit ja Leedu tuuleveskite jõul ja juhendaja Rytis Grybauskase juhendamisel läks päev edasi. Tantsupõrandal moodustusid uued mustrid ja jalgu tuli nüüd jälle natuke teist moodi kiiresti liikuma panna. Ei tohtinud segi ajada, et joosta võib nii liikumise suunas vaadates kui ka selg ees, ja kui vaja, tuleb kannapealt ümber pöörata ja teha vastupidist, isegi kui muusika läheb kiiremaks ja kiiremaks. Põrand oli endiselt tantsijaid täis ja näis, et kõrvalt vaatasid lõbusalt vaid need, kel kõrge iga või põlved enam tantsida ei lubanud.

Läti Namejs, päeva võõrustajad, näitasid oma oskusi ja samme viimasena. Alustuseks kaasati kõik ruumis olijad tantsima Poloneesi. Ühendatud kätega kaheksaliikmelised tantsijate read, mis saalis üksteise taha paika seati, hakkasid üksteise järel liikuma ja aegamisi ühte pikka rivi moodustama. See rivi kasvas ja kasvas, kuni koondas kõiki osalejaid. Namejs’i tantsijad selgitasid, et Polonees on tavapärane algus läti tantsuüritustele, et kõik osalejad saaks üksteist kohata ja tervitada. Edasi läks rahvatantsu töötuba jällegi vähem formaalses toonis. Namejs’i juhendaja Alberts Ozols õpetas osalejatele ühe täispika koreograafitud tantsu. Kaasa tegid selles jätkuvalt emad ja noored tütred, isad ja täiseas pojad, noorpaarid ja seeniorid. Nagu ka eelnevad rühmad, esitas Namejs oma numbri lõpuks ühe tantsu publikule. See hoogne tants kutsuti tugeva aplausi ja eestlasele arusaamata jäänud lätikeelsete hüüete toel igati ärateenitult kordamisele.

Baltic Folk Dance 101 eestvedajaks ja peakorraldajaks oli Kaytlin Lapsa läti rühmast Namejs. Eestile suunatud päeva piduliku alguse korraldamise võtsid enda peale Washingtoni Eesti Selts ja Jane Raub. Läti Community Hall koos oma vabatahtlikega olid suurepäraseks ürituse võõrustajaks. Saal oli toredalt ehitud kolme Balti riigi lippude vanikutega lae all. Oli suupisteid, oli õllejooki, oli läti toitu. Osta sai raffle pileteid ja ilusa väljanägemisega praktilisi meeneid Lätimaalt.

Kordaläinud üritus, nagu seda Baltic Folk Dance 101 oli, andis korraldajatele juba samal päeval indu hakata mõtlema järgmiste ühiste ürituste peale. Nagu iga peo puhul, oli ka selle puhul edu võtmeks suur arv entusiastlikke osalejaid. Tulid pereliikmed, tulid naabrid, tulid sõbrad ja tuttavad. Tulid need, kel tantsimisega igapäevaselt väga vähe tegemist. Kõik lahkusid teadmisega, et tantsimine polegi nii keeruline, vaid on päris lõbus ja et naabritega tasub asju koos teha küll.

Kadri Kallas-Zelek

Washingtoni Eesti rahvatantsurühma Pillerkaar tantsija ja abijuht