Styret 20/21

Gustav Fosse Hansen

Leder

Lokalgruppens øverste hode. Har oversikt over alle foreningens aktiviteter og representerer ESTIEM i Hovedstyret.

Jacob Fagerlund Hambro

Nestleder og økonomiansvarlig

Lederens høyre hånd, med kontroll over foreningens økonomiske situasjon. Fører regnskap, og ser til at budsjettene følges.

Sigurd Elias Halse

Local Responsible

Ansvarlig for kontakten mellom ESTIEM NTNU og resten av Europa. Kommuniserer med sentralstyret og de andre lokalgruppene

Jacob Ancher Lindberg

Prosjektansvarlig

Utarbeider ESTIEM NTNUs egne eventer, blant annet når vi tar imot europeiske indøkere på ukes-utveksling.

Olav Utle Kolltveit

Caseansvarlig

Ansvarlig for foreningens casekonkurranser og kurs. Oppsøker og gjør avtaler med bedrifter, og legger alt til rette på casedagen.

Mari Horpestad

Prosjekt

Hjelper med å arrangere ESTIEM NTNUs egne eventer, blant annet når vi tar imot europeiske indøkere på ukes-utveksling.

Tine Aas-Jakobsen

Casekoordinator

Er med på å arrangere foreningens casekonkurranser og kurs. Oppsøker og gjør avtaler med bedrifter, og legger alt til rette på casedagen.

Aslak Vengbo

Casekoordinator

Er med på å arrangere foreningens casekonkurranser og kurs. Oppsøker og gjør avtaler med bedrifter, og legger alt til rette på casedagen.

Patrick Levin

Prosjekt

Hjelper med å arrangere ESTIEM NTNUs egne eventer, blant annet når vi tar imot europeiske indøkere på ukes-utveksling.