Styret 19/20

Axel Vittersten

Local Responsible

Ansvarlig for kontakten mellom ESTIEM NTNU og resten av Europa. Kommuniserer med sentralstyret og de andre lokalgruppene

Johanne Øderud Vatne

Leder

Lokalgruppens øverste hode. Har oversikt over alle foreningens aktiviteter og representerer ESTIEM i Hovedstyret.

David Jamissen

Nestleder og økonomiansvarlig

Lederens høyre hånd, med kontroll over foreningens økonomiske situasjon. Fører regnskap, og ser til at budsjettene følges.

Frederik Løkka Hansen

Caseansvarlig

Ansvarlig for foreningens casekonkurranser og kurs. Oppsøker og gjør avtaler med bedrifter, og legger alt til rette på casedagen.

Karen Frøslie

Casekoordinator


Jacob Fagerlund Hambro

Casekoordinator


Vy C. Pham

Prosjektansvarlig

Utarbeider ESTIEM NTNUs egne eventer, blant annet når vi tar imot europeiske indøkere på ukes-utveksling.

Sigurd

Prosjekt


Gustav Fosse Hansen

Prosjekt