Es Músics

Associació

Català

Castellano

Qui som?

L’Associació Es Músics es va constituir l’any 2007 amb la finalitat de promoure la cultura dels joves de Ciutadella.

Actualment està constituïda per una junta directiva formada per mares d’alumnes, professors i professores.

Des de 2013 som pioners a Menorca amb el sistema anglès de l’ABRSM amb titulació acadèmica de reconeixement internacional i amb el que tenim una gran satisfacció de poder dur-lo a terme obtenint les màximes qualificacions.

Per altra banda l’associació és la primera entitat de Menorca que està adherida des del curs passat al programa d’Aula Virtual Música en que els alumnes adquireixen els coneixements de llenguatge musical d’una manera molt més dinàmica i divertida.

Amb nosaltres podreu aprendre música però també com maximitzar aquests estudis musicals amb la innovadora assignatura de So per músics.

Ens podeu trobar a la següent adreça:

Carrer Caragol,50

Ciutadella de Menorca

07760 (Illes Balears)

Mòbils de contacte: 676633758 - 636920644

Correu electrònic: info@esmusics.es

Com funciona l'escola?

 • L’ABRSM. És un programa de l’Associated Board of the Royals Schools of Music al qual l’Associació està adherida. Trobareu tota la informació a la secció ABRSM.


 • Concerts i audicions: Fem dos concerts amb el curs: per Nadal i a final de curs; i dues audicions d’instruments: el març, els alumnes que estudien instrument, i a l’abril, els alumnes que es preparen pels exàmens de l’ABRSM.


 • Avaluacions: Només per aquells alumnes de llenguatge musical, quan es finalitzi el programa del curs es faran uns controls individuals a nivell intern.


 • Informe de l’alumne/a: A finals de maig, cada professor/a citarà als pares, mares o al mateix alumne/a si és major d’edat per lliurar-los un informe del curs amb l’evolució de l’alumne/a.


 • Matrícules: Per tramitar la matrícula pel curs 2020 – 2021, veieu l’apartat número 4: Instruccions procés matriculació curs 2020 – 2021. Només es tramitarà telemàticament. Trobareu el formulari al botó de la part superior on trobareu tota la documentació a emplenar.


 • Baixes: Per cursar una baixa només es podrà fer a finals de cada trimestre, és a dir, a finals de desembre o a finals de març. Serà imprescindible la firma del document de baixa perquè aquesta es faci efectiva.


 • Quotes mensuals: Les quotes mensuals s’abonaran per domiciliació bancària entre els dies 1 i 5 de cada mes. En el cas que un rebut es retorni, es disposarà fins al dia 20 del mateix mes per fer el pagament abonant a més del rebut retornat, les despeses administratives i bancàries que seran de 8,45€ per rebut tornat i aniran a càrrec del soci. L’ACUMULACIÓ DE DOS REBUTS RETORNATS, IMPLICA LA BAIXA IMMEDIATA DE L’ALUMNE/A.


 • Recuperacions: Sols es recuperaran les classes individuals dels alumnes sempre i quan sigui per causes justificades i de força major.


 • L’ estudi de l’alumne/a. Creiem molt important que, vosaltres, pares i mares dels alumnes, sigueu els responsables directes de l’estudi DIARI dels vostres fills/es, així com també de la relació entre pares, mares i professors/es.


 • Places limitades. Ens reservem el dret de modificar o si es donés el cas, anul·lar grups, si les circumstàncies ho requereixen. Els grups es formaran amb un mínim de 4 alumnes. L’assistència a les classes és molt important i més en aquest curs en que les places seran més limitades.

En les assignatures de Música i Moviment, Iniciació a la música i Llenguatge Musical es podrà fer una prova sense compromís de permanència sempre i quan hi hagin places disponibles.


 • Duració del curs acadèmic. El curs acadèmic és de l’1 d’octubre de 2020 al 31 de maig de 2021

Heu de saber que estem a la vostra disposició. Podeu demanar qualsevol dubte que tingueu i/o informar-vos del seguiment de l’estudi del vostre fill/a.

Assignatures

  • Música i moviment. A la nostra associació es pot començar a aprendre música des d’una edat molt tendra, tan sols amb 3 anys un fillet/a pot començar a aprendre música jugant: a sentir un so, un ritme, imitar, cantar, ballar i com no, aprendre les primeres notes musicals. És aquesta assignatura, Música i moviment, en la que utilitzem el mètode “Totsona” de Dàmaris Gelabert.


  • Iniciació a la música 6 i 7 anys. En aquesta edat, aprendran a identificar i tocar els instruments de la família de percussió i a iniciar-se amb el llenguatge musical.

Descobriment dels instruments musicals. Als 6 anys, és l’edat ideal en què un fillet pot començar a descobrir un instrument. Però també hi ha la opció que als 4 anys un fillet/a pugui començar a tocar un instrument, en aquest cas recomanem el piano o el violí.


  • Llenguatge musical per a fillets, joves i adults. A partir dels 7-8 anys l’ensenyament del llenguatge musical es fa a través del mètode interactiu Aula Virtual Música amb el que els alumnes aprenen música d’una manera molt dinàmica i divertida i que sense adonar-se’n progressen molt més ràpidament. L’associació Es Músics ha apostat per aquest projecte en que els resultats acadèmics dels alumnes han estat molt satisfactoris. Confiem plenament amb aquest innovador mètode ja que s’ha convertit amb una eina imprescindible per la situació actual que estem vivint. Dins les classes de llenguatge musical de 8 a 12 anys també es practiquen altres instruments de percussió com els instruments Orff.


  • So per músics. Intentant innovar i evolucionar en l’àmbit educatiu dins de la música, oferim als alumnes la possibilitat d’aprendre com maximitzar els seus estudis musicals i el gust per la música descobrint com fer les seves pròpies gravacions i produccions de la manera més senzilla i professional destinada per a músics a partir dels 11 anys amb el qual podrem enregistrar idees, composicions i aprendre els avantatges de les noves tecnologies sense cap tipus d’inversió econòmica.


  • Instruments. Les classes d’instrument són individuals i depenent de l’edat i el curs de l’alumne/a poden tenir una durada de 30, 45 o 60 minuts. Els instruments que podreu aprendre a la nostra associació són: Bateria, Cant, Flauta travessera, Guitarra d’acompanyament, Guitarra Clàssica, Piano, Violí i Violoncel.


  • Rotatori. Consisteix en provar durant 2 ó 3 mesos diferents instruments al llarg del curs, l’objectiu d’aquesta assignatura és poder tenir millor elecció amb l’instrument. Els preus els podeu consultar al fulletó de les quotes per instrument 30 minuts.


ABRSM


QUÈ ÉS L’ABRSM?

És una associació de les reials escoles de música d’Anglaterra: ASSOCIATED BOARD OF THE ROYAL SCHOOLS OF MUSIC L’ABRSM va ser fundada el 1.889 i actua com a defensors de l’educació musical, i fan avaluacions musicals a nivell de tot el món; hi ha més de 600.000 persones de més de 90 països que se presenten en aquests exàmens. El tribunal d’examinadors compta amb més de 700 professionals amb una amplia experiència, tots ells són pedagogs i concertistes de renom. L’ABRSM compta amb el suport dels quatre conservatoris més importants del Regne Unit.

A Espanya la titulació ABRSM està pendent de convalidació en aquests moments però s’està treballant per a la unificació de les diferents titulacions. De moment, pot obrir portes per entrar a Orquestres i a Escoles de Música entre d’altres. Els exàmens dels graus 6, 7 y 8 de l’ABRSM atorguen crèdits a les Universitats i Acadèmies Universitàries en les institucions d’Educació Superior del Regne Unit i també estan reconeguts en quasi tota Europa.

INSCRIPCIONS PER A L’EXAMEN

Les inscripcions per accedir a aquests exàmens es fan el mes de gener. No hi ha data fixa per a l’examen. Sol tenir lloc entre els mesos de maig i juny en què rebem la visita cada any d’un examinador diferent. La programació de l’ABRSM està molt ben estructurada pedagògicament ja que les peces que es toquen abasten les diferents èpoques de la història de la música, exercicis tècnics, primera vista i prova d’oïda. Per tant, són uns exàmens molt complerts quant a l’aprenentatge i a la vegada molt dinàmics pels alumnes.

REQUISITS PER PODER SUPERAR AMB ÈXIT ELS EXÀMENS DE L’ABRSM

Per poder superar els exàmens de l’ABRSM els alumnes de l’Associació Es Músics hauran de complir els següents requisits:

 • Estudiar amb regularitat fins el dia de l’examen.

 • Si l’alumne/a no està suficientment preparat/da per motius de manca d’estudi, el professor/a ho posarà en coneixement de la directora que serà qui decidirà si l’alumne/a opta o no a l’examen.

 • Si l’alumne/a no vol fer llenguatge musical, però té coneixements, haurà de fer una prova del curs en el que es vol presentar i es determinarà si necessàriament ha de fer llenguatge musical o no.

 • A partir del 2n curs d’instrument, si l’alumne/a no té coneixements de llenguatge musical, haurà de cursar-lo seguint el programa de l’ABRSM.

 • El curs té una mitjana de 30 hores de classe, el qual l’alumne/a hauria d’assistir a un mínim de 25 hores per tal de poder presentar-se a les proves en condicions òptimes. Les faltes d’assistència han d’estar justificades. En el cas dels alumnes menors d’edat ho han de fer els pares, mares o tutors.

 • Els alumnes que s’examinen d’un instrument que requereixi pianista acompanyant, se’ls hi assignarà un/a. Els alumnes de l’associació tindran dret a 4 assajos amb el curs.

 • Els candidats/es a l’examen no socis tenen a la seva disposició un pianista acompanyant sempre que es sol·liciti per escrit i dins el termini que determinarà l’associació. Aconsellem fer tres assajos amb el curs, si qualque alumne/a necessita fer-ne més, ho pot consultar a direcció. Les classes d’acompanyament constaran de mitja hora i el preu serà de 13€ per classe.

 • Els candidats a l’examen hauran de pagar la tarifa per examinar-se a ABRSM i una quota a l’Associació en concepte de: despeses de gestió, classes Aural test, concert pre-examen i dret d’examen a l’associació. Pels candidats no socis la quota serà de 32€. Candidats socis, 17€.

 • Tots els alumnes es comprometen a assistir a les dues classes Aural test i al concert pre-examen que l’associació posarà al seu abast.