OFK 2018-10-28

OSKARSHAMNS FLYGFÄLT "ESMO" ÄR BASEN FÖR OSKARSHAMNS FLYGKLUBB

Vi vill ha kvar det internationella namnet "ESMO" , flygverksamheten och en flygservice av europeisk standard.

Det är en bra bit kvar till detta, men det är vår målsättning och vi behöver bli fler!

Du kan visa ditt engagemang bli medlem och stödja fältet och klubben.


OFK har flera medlemmar som är och har varit yrkespiloter samt piloter som flyger vanliga flygplan (en- eller tvåmotoriga och experimentklassade flygplan). De med intresse för flyg och ortens infrastruktur, är med i klubben och försvarar flygfältet.

För närvarande utnyttjas fältet av GA (General Aviation / Allmän Flyget), militärflyg samt flyg i samhällstjänst. Vi tycker att en kombination av affärsflyg och GA är fördelaktigast för framtiden, vilket innebär tillgång till bränsle och trafikinformation vid behov.

GA:s uppgift att befrämja flygintresset hos allmänhet och ungdomar. Flygklubben "OFK" uppfyller GA:s intentioner genom sin existens och ger piloter nya som gamla en möjlighet att erhålla eller bibehålla sina certifikat.

Svenskt GA-flyg har höga kostnader och begränsningar. Det medför en minskning av antalet GA-flygplan och piloter. En trend som måste vändas!

USA vill befria GA-flyg från avgifter av denna orsak. Det är ett växande pilotbehov som måste tillgodoses.

Vi behöver en positiv attityd till flygkommunikation och ge tid åt flygets villkor.

Det krävs tillgång till piloter och flygfält i Sveriges kommuner, för kommunikation, för expansion, för teknisk utveckling och för att vara i fas med övriga världen.


Det är certpiloter m.fl. och supporters som är medlemmar i OFK.

Avgiften för pilotmedlem = fullt medlemskap är 1500 kr /år. De är med i planering och beslut och bidrar med sin medlemsavgift för bl.a. klubbstuga, el, försäkring och tillskott till flygplanets drift.

Avgiften för supportmedlem är 500 kr/år. De inbjuds/medverkar till flygträffar och aktiviteter och klubbmöten samt erbjudes en förmånlig flygrabatt via bokningssystemet myWebLog.

Klubbflygplan: Socata TB9 "Tampiko", ICAO förkortning "TAMP" (aktuellt timpris 1200 kr/h)


Samtliga registrerade medlemmar är vår röst för fältet!

Var med och dela på flygtid som medlem.


OFK bankgiro: 5268-5617 / ange ditt mobilnummer som referens.

esmofk@gmail.com