Tvořivá dílnička pro děti

„Kdo si hraje, nezlobí" je známá pravda a ví to dobře každá máma. A co teprve máma, která je se svými dětmi doma, v úplně novém prostředí, bez kamarádů a kamarádek.

Odtud již není daleko k nápadu zrealizovat myšlenku společně stráveného odpoledne pro maminky a jejich děti. A když se přitom něco vyrábí a tvoří, maluje, stříhá a nalepuje, to je teprve zábava! Hotové výrobky jsou pak s pýchou malého autora odneseny domů, kde se těší zaslouženému obdivu celé široké rodiny. Při společné práci se děti nejen něco nového naučí, ale najde se i prostor na popovídání, výměnu zkušeností a užitečných rad. Vznikají tak nová přátelství jak mezi dětmi, tak mezi dospělými.

Na začátku byla aktivita tří maminek, která našla odezvu u Českého krajanského spolku Beseda. Společnými silami se pak podařilo díky vstřícnosti Českého centra v Bruselu najít i prostory, kde se děti i dospělí scházeli. Úspěšný projekt výtvarné a kreativní dílničky se ve školním roce 2008/2009 realizoval pravidelně každý čtvrtek. Od dubna 2009 byla činnost Dílničky vlivem vnějších okolností přerušena. Snaha o zajištění nových prostor pro Dílničku byla jedním z impulzů k založení a registraci neziskového sdružení Inspiration Tchèque asbl, které naší činnosti poskytlo právní statut v souladu s belgickými zákony. Toto sdružení nezávislou činnost Dílničky od ledna 2010 plně zaštiťuje. V novém pojetí se projekt výtvarné a kreativní dílničky změnil z pravidelné aktivity na aktivitu občasnou s větší časovou dotací. V záměru připravovat jednorázové větší bloky tvoření věnované různým tématům bychom rádi pokračovali i v budoucnu.

Dílnička je určena pro děti od 4 let a čerpá náměty z českých zvyků a tradic. K tvořivým dilničkám se scházíme dvakrát do roka, a to vždy před blížícími se Velikonocemi a Vánocemi. Realizační tým se skládá z maminek dobrovolnic, které baví vymýšlet neustále něco nového a přinášet tak radost ostatním, hlavně dětem. Do nejužšího jádra patří Irena Neškudlová, Klára Častová, Štěpánka Loulová, Martina Kučírková, Eva Frančová, Pavla Montgomery, Vanda Švarcová a Klára Hrabínová. Uskutečnění celé dílničky v den "D" by však nebylo možné bez velkého přispění dobrovolníků, a to z řad dětí či rodičů.

Těšíme se na další setkání!

Dílničkový realizační tým.