Manifest Nesourodých

Čtyři čeští výtvarníci žijící v Bruselu - Tomáš Lajkep, Barbora Velebná, Petr Blížkovský a Ludvík Regner - povoláním lékař-psychiatr, učitelka, evropský úředník a překladatel - vytvořili skupinu Nesourodí. V září otevřeme jejich první společnou výstavu v Bruselu, která potrvá do poloviny října. Srdečně Vás zveme na vernisáž do Plzeňského domu na pondělí 16. září. Na vernisáži vystoupí sbor Brusinky a hosté. Těšit se můžete na tradiční jihomoravské dobroty a víno.

Nesourodí jsou skupina českých expatů žijících v Bruselu, kteří mají rádi výtvarné umění a kteří se, každý jak dovede, výtvarnému umění také věnují. Snaha o moderní dialog i nesourodých kultur, nenásilná komunikace, simultánní mísení různých nálad i žánrů, psychologická drobnokresba, humor i satira, ale především snaha o rozkrývání motivů našeho jednání, které jsou často nepřiznané a v lepším případě nevědomé a mnohdy dané i nereflektovaným vědomím, které hledá svůj výtvarný výraz. Přiznáváme svou inspiraci zdejším prostředím a jak by také ne, vždyť všichni z nás jsou tu už hezkých pár let. Právě z těchto společných podmínek vzniklo něco tak nesourodého, což jsou společné rysy naší tvorby i náš společný jmenovatel.

Tomáš Lajkep, zakládající člen České inspirace: Manifest Nesourodých

Tomáš Lajkep: Příjezd Krista do Bruselu u příležitosti přijetí Turecka do EU