Pärnu Haridus

Koroonaviirus Eestis: kaart

Loodud on lühike ja turvaline enesehindamisvahend mis aitab määratleda Teie nakatumisriski COVID-19 viirusesse (koroonaviirus). Küsitlusele vastates saate edasised soovitused, kuidas Teie olukorras käituda tuleb.

Koroonaviiruse test

Korduma Kippuvad Küsimused

Siit leiate vastused korduma kippuvatele küsimustele eriolukorras õppe korraldamise kohta nii lapsevanematele, õpetajatele kui haridusjuhtidele.

KKK ja vastused leiate SIIT.

HITSA VEEBISEMINAR (25.03.2020)

Täna kell 14:30 on tulemas HITSA LIVE veebiseminar distantsõppe esimeste päevade teemal (kokkuvõte, aga ka näpunäited tulevikuks), millest võtab osa Eesti Vabariigi president.

Ootame õpetajaid, koolijuhte ja kõiki, keda teema puudutab.

Veebiseminari saad jälgida otseülekandes SIIT

Küsimusi esinejatele saab esitada SIIN kood: koduope

Rohkem infot leiate SIIT

COVID-19 ja tööelu

Kogu info (täieneb jooksvalt), mis puudutab koroonaviirust, töökeskkonda ning töösuhteid leiate SIIT

Haridus- ja Teadusministeeriumi juhised noortevaldkonnas (23.03.2020)

Valitsuskabinet otsustas, et seoses COVID-19 haiguse levikuga on huvikoolide ja avatud noortekeskuste ruumid alates 16. märtsist suletud – kõik tegevused noorsootöös (sh huviringid, treeningud) tuleb ümber korraldada kasutades selleks kontaktivabade tegevuste võimalusi. Iga kahe nädala järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus eriolukorrast tulenevate ümberkorralduste perioodi pikendamise vajalikkuse kohta.

Juhised ja olulised kontaktid nõuannete saamiseks eriolukorras noorsootöö korraldamiseks leiate SIIT

Teade Pärnu Keskraamatukogust

20.03.2020

Kolmapäeval, 25. märtsil 10.00-12.00 ja 14.00-16.00 väljastatakse Pärnu Keskraamatukogus (Akadeemia 3), Ranna raamatukogus (Papiniidu 50) ja Rääma raamatukogus (Kaevu 27) eelreserveeritud raamatuid.

Eelregistreerimise ja raamatute väljastamise kohta loe rohkem SIIT

Pärnu linnapea Romek Korenkraniuse pöördumine

Armas õpilane!

Kui me eelmisel nädalal Sulle koolis ütlesime, et järgmised kaks nädalat teeme õppetööd internetis ja koolimajja meist keegi ei tule, siis kõlas see nagu ootaks Sind ees koolivaheaeg.

Nüüdseks oled saanud aru, et ei tulnudki vaheaega, vaid igapäevane õppetöö jätkub ja õpetajatega suhtlemiseta ei möödu ükski koolipäev. Kõik on üsna samamoodi, lihtsalt natuke teisiti kui muidu.

Sa oled olnud nende kodus oldud päevade jooksul väga tubli: jälgid eKoolis, mis ülesandeid õpetajad sinna üles panevad, osaled videotundides, saadad e-kirju, töötad usinasti arvuti taga ja vahetad telefoni teel või internetis aktiivselt infot ka klassikaaslastega. Just nii peabki!

Kuid on veel üks oluline asi, mida me Sinult ootame.

Sa ju tead, et riigis kehtib koroonaviiruse tõttu eriolukord ja inimestel palutakse püsida kodus.

Eriolukord tähendab trennidest, hobidest, väljaskäimistest, hängimistest ja sõpradega näost näkku suhtlemisest loobumist. See on vajalik selleks, et me ei levitaks koroonanakkust, mis levib eriti hästi siis, kui inimesed koos on.

Ole hea, püsi mõned nädalad kodus. Käi aegajalt üksi õues jooksmas, jalutamas või koeraga jalutamas. See ei ole ju nii raske, Sa saad sellega hakkama küll!

Mõtle sedasi: kui Sina oled praegu tubli ja loobud mõneks ajaks sõpradega tšillimisest, siis oled olnud abiks koroonahaiguse leviku peatamisel.

Kas pole uhke ja hea tunne teada, et Sinust ja Su sõpradest sõltub nii palju?

Romek Kosenkranius

Pärnu linnapea

Valitsus toetab eriolukorras Eesti tööinimesi ja majandust (VV 19.03.2020)

Eesti Töötukassa pakutav tööturuteenus vähenenud töötasu toetamiseks – järgmistel tingimustel:

1) toetust saab iga kvalifitseeruv tööandja kasutada kahe kuu osas perioodil märts kuni mai 2020. a,

2) toetust makstakse iga toetust vajava töötaja kohta ühes kuus kuni 1000 eurot brutosummana,

3) toetust makstakse arvestusega üldjuhul 70% töötaja eelmise 12 kuu brutopalgast, millele lisandub tööandja poolt töötajale makstav töötasu vähemalt 150 eurot brutosummana. Eesti Töötukassa ja tööandja tasuvad töötasult ja toetuselt kõik tööjõumaksud.

Märtsist maini hüvitab riik töötaja esimesed kolm haiguspäeva kõikide töövõimetuslehtede osas.

VV info meetmete paketi kohta leiate SIIT

Infot Eesti Töötukassa poolt arvestatava töötasu hüvitise taotlemise kohta saate lugeda SIIT

Koroonaviirus ja tööelu- kogu info leitav SIIT

Soovitused õpetajale, koolijuhile ja lapsevanemale (HTM 18.03.2020)

Teade Haridus- ja Teadusministeeriumist (18.02.20)

Alates 16. märtsist on kõikides Eesti haridusasutustes, välja arvatud lasteaedades, õppetöö korraldatud distantsilt. Iga kahe nädala järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta. Haridus- ja Teadusministeerium on koostanud soovitused õpetajatele, koolijuhtidele ja lapsevanematele selleks, et saaksime kujunenud olukorras distantsõppega paremini hakkama.

Soovitused leiate ministeeriumi veebilehelt, kuhu on koondatud korduma kippuvad küsimused haridusvaldkonnas. Palun jagage seda infot oma kooliperega!

https://www.hm.ee/et/tegevused/koroonaviiruse-leviku-tokestamine-info-haridusasutustele-lapsevanematele-opilastele

Haridus- ja Teadusministeerium soovitab õpetajatel distantsõppe tingimustes hoiduda vähemalt esimesel kahel nädalal numbrilisest hindamisest. Keskenduma ei peaks niivõrd laste õpitulemuste numbrilisele hindamisele, vaid suunama tähelepanu õppekorraldusele ning toimetulekule uues olukorras. Numbrilisest hindamisest sobivam õpilaste tagasisidestamise ja motiveerimise viis on praeguses olukorras sõnaline kujundav hindamine.

Soovitame õpetajatel läbi mõelda, millised tagasiside andmise võimalused töötavad numbrilise hindamise asemel kõige paremini just teie õpilaste jaoks. Samuti on oluline analüüsida, millises mahus ja millise ajalise sammuga ülesandeid anda. Kindlasti ei ole mõistlik anda selliseid ülesandeid, mida peab lahendama aja peale või ainult kindlal kellaajal. Õpilased ei saa tegutseda samades tingimustes – kodud on erinevad ning seadmete ja nende kasutajate arv varieerub. Vajalik on koguda lastelt ja nende vanematelt süsteemselt tagasisidet ja leida võimalusi sellega arvestamiseks. Oluline on õpetajate vaheline koostöö, et anda õpilastele rohkem mitme õppeaine teadmisi ja oskusi arendavaid ülesandeid.

Ministeerium on valmis vastama haridusvaldkonnaga seotud küsimustele telefonidel 56 900 340 või 56 900 353 ning e-posti teel info@hm.ee
Juhiseid ja soovitusi eriolukorras käitumiseks saab infotelefonilt 1247.

Vastuvõtt gümnaasiumi 2020/2021. õppeaastal

Seoses eriolukorraga on muutunud vastuvõtt gümnaasiumitesse. Infot gümnaasiumi vastuvõtu kohta leiate kooli kodulehelt. Gümnaasiumid on leppinud kokku, et õpilane kinnitab oma koolivaliku 10. maiks, teavitades oma otsusest gümnaasiumit.

Täpsem info koolide veebilehtedel:

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED. Koroonaviiruse levik ja kultuurivaldkond

Info kultuuri ja spordivaldkonnaga tegelevate asutuste töö korraldamise kohta ja korduma kippuvad küsimused leiate Kultuuriministeeriumi kodulehelt.

Riik saatis lasteaedadele juhised tegevuse ümberkorraldamiseks

17. märts 2020 - 10:17

Riik saatis kohalikele omavalitsustele ja lasteaedadele juhised töö ümberkorraldamiseks, et vältida nakkuse edasikandumist. Riigi toimimise huvides on oluline, et lasteaiad ja –hoiud oleks avatud nii palju, kui hädavajalik ning nii vähe, kui võimalik. Munitsipaallasteaedade ja –hoidude lahtioleku ja töökorralduse otsustab jätkuvalt kohalik omavalitsus ning eraasutuste puhul pidaja.

Juhised ja piirangud lasteaedade ja –hoidude töö korraldamisel leiate SIIT

Noortekeskused korraldavad oma töö ümber

Noorsootöö tuumaks on hea kontakt ja usaldusväärne suhe noorega, tema vajadustest ja huvidest lähtumine ning me vajame jätkuvalt parimaid lahendusi selleks, et seda usaldusväärset head suhet hoida. Noortevaldkonna erilehe eesmärk on edastada hetkel Eestis kehtivas eriolukorras vajalikku valdkonnasisest infot, samuti koondada häid näiteid ja juhiseid noorsootöö nutikaks ümberkorraldamiseks. Leiad siit nii ametlikke juhiseid Haridus- ja Teadusministeeriumilt, infot meetmetest noortevaldkonna heaks, abimaterjale kui ka praktilisi nõuandeid nutika noorsootöö varamust. ENTK info leiab SIIT

Noorsootöö on olemas ja toimub ka siis, kui kontakttöö võimalik ei ole.

Ülly Enn: Kuidas uuel ajajärgul noorte jaoks olemas olla?

Meil on uus olukord. Eestis, maailmas, võib isegi tunduda, et kõikjal ja kõiges. Noortevaldkonna vaatest on nüüd sealhulgas teistmoodi see, et noored ei saa enam minna kooli, noortekeskusesse ja huviringi. Vähemasti mitte sellisel moel, mis on neile juba tuttav, armsaks saanud ja tähtis. Loe artiklit SIIT

Retseptiravimid ja töövõimetusleht

Pärnu Perearstikeskuse kodulehelt saab inimene ise vormistada kordusretsepti. Kordusretsepti saab tellida SIIT

Seoses Eestis välja kuulutatud eriolukorraga saavad haigestunud või hoolduslehte vajavad töötavad inimesed töövõimetuslehe patsiendiportaalis digilugu.ee ise avada. Loe rohkem SIIT

Värsked uudised ETV

INFOTELEFONID;

📍 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta)

📍 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta)

📍 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h)

📍 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

Valitsus kuulutas Eestis välja eriolukorra 1. maini

12. märts 2020 - 23:54

Tallinn, Stenbocki maja, 12. märts 2020 – Valitsus kuulutas seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja viiruse tõenäolise Eesti-sisese leviku laienemisega riigis välja eriolukorra. Eriolukord kehtib 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti.

Elukorralduse muutus puudutab muu hulgas koole, kultuurielu ja laevareise. Korraldada ei tohi avalikke üritusi.

Loe edasi siit

Valitsuskabinet otsustas viia nakkusohu tõttu haridusasutused distantsõppele

13. märts 2020 - 0:09

Valitsuskabinet otsustas, et seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgevad kõik Eesti haridusasutused, välja arvatud lasteaiad, uksed alates esmaspäevast, 16. märtsist ning lähevad üle distantsõppele. Iga kahe nädala järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta.

Loe edasi siit

Distantskultuuri üritused

Koroonaviirus on jätnud paljud inimesi kodudesse ning see on hea võimalus meelelahutusele, mida saab just kodus nautida.

Metropolitan Ooper striimib ülekandeid tasuta kõikidele soovijatele iga päev.

Ülekanded on Met Opera eelmised suured hitid, mis lindistatud Live HD seeria jooksul. Ülekanded algavad igal öösel 01:30 meie aja järgi ning on 20 tundi järelvaadatavad. Rohkem infot leiab SIIT

Muuseumite virtuaaltuurid

 • Briti Muuseum, London; virtuaaltuur

 • Guggenheimi muuseum, New York; Google street view tuur

 • Rahvuslik kunstigalerii, Washington, DC; virtuaalnäitused: Ameerika mood 1740-1895 ja Johannes Vermeeri maalide kogumik

 • Musée d'Orsay, Pariis; Google street view tuur

 • Riiklik kaasaegse kunsti muuseum, Soul; Google street view tuur

 • Rijksmuseum, Amsterdam; Google street view tuur

 • Van Goghi muuseum, Amsterdam; Google street view tuur

 • J. Paul Getty muuseum, Los Angeles; Google street view tuur

 • Uffizi galerii, Firenze; Google street view tuur

 • MASP Museo de Arte de São Paulo; Google street view tuur

 • Maailma muuseumite Google street view tuurid leiate SIIT

 • Eesti Loodusmuuseum

Kultuurist saab osa ka koduseinte vahel

Kultuuriministeerium kogub võimalusi eesti kultuuri nautimiseks eriolukorras, kus inimesed peavad enamiku ajast veetma koduseinte vahel.

Nimekirja täiendatakse pidevalt.