Vieraat kielet, oppimisvaikeudet ja apuvälineet

Vertaistuki-konsulttikoulutus

17.-18.3.2018, Helsinki

Heini Syyrilä (Digiopetus Syyrilä)

1) Vieraan kielen ääntäminen haltuun –ääntämisen harjoittelua toiminnallisin ja digitaalisin menetelmin


Ääntämisen oppiminen alkaa vieraan kielen äänteiden ja sanojen toistamisella mallin perässä yhä uudelleen ja uudelleen. Suun lihakset eivät ole tottuneet uusien äänteiden tuottamiseen ja voi kulua paljon aikaa ja tarvitaan usein paljon harjoittelua ennenkuin oppija pystyy luonnollisesti tuottamaan kohdekielen äänteitä, jotka ovat omalle äidinkielelle vieraita.

Äänteiden oikean ääntämistavan (ja paikan missä ne suussa ääntyvät) oppimiseksi ei useimmiten riitä pelkkä korvakuulo vaan pitää myös tietää, mihin asentoon ja paikkaan kieli tulee laittaa ja miten esimerkiksi huulet ovat. Netistä löytyy paljon ohjevideoita eri kielten ääntämiseen.

Ääntämisessä oppiminen alkaa yleensä yksittäisten äänteiden hahmottamisesta sekä yksittäisten sanojen ääntämisestä mallin perässä yhä uudelleen ja uudelleen. Pikku hiljaa oppija alkaa kuulla, missä sanapaino on. Sitten edetään lauseisiin ja lopulta teksteihin ja opitaan kielen intonaatiota eli sävelkulkua.


Englannin ääntämisen opettelua

-> Yksittäisten äänteiden opettelussa pyritään toistamaan ja matkimaan samaa äännettä mahdollisimman monessa eri sanassa. Sanojen toistamista ääneen mallin perässä voi toteuttaa lukemattomien eri digitaalisten sovellusten avulla. Etuna digitaalisuudessa on se, että useimmiten voi nauhoittaa oman versionsa ja kuunnella ja verrata malliin. On kuitenkin hyvä huomata, että kaikissa sovelluksissa ääntäminen ei välttämättä ole kovin laadukasta.

IPad-sovelluksia:

 • Pronunciation -English Sound (ilmainen videokokoelma mainosten kera)

Voit katsoa eri äänteiden ääntämisestä videoita, jossa näytetään, missä äänteet ääntyvät ja voit toistaa perässä sanoja, joissa on kyseinen äänne.


 • Phonics Genius IPad -sovellus (maksullinen)

Tässä sovelluksessa voi valita lukemattomista eri vaihtoehdoista (sanan kirjoitusasu), mitä haluaa treenata. Sanan kuultuaan voi nauhoittaa oman versionsa ja kuunnella sitten taas mallin ja verrata, miltä oma ääntäminen kuulosti. Näet sanan kirjoitusasun, jossa on punaisella korostettu se kohta, jossa ääntämisessä on huomioitava jotain.


Nettisanakirjat ja sanalistat ääntämisen opettelussa:

-> Yksittäisten sanojen ääntämisen opetteluun voi käyttää myös ilmaisia nettisanakirjoja tai sanalistoja, joissa sisäänrakennettuna äänisynteesi

HUOM! Voit harjoitella myös valitsemalla sivun oikeasta yläkulmasta kuuntelu- tai ääntämishaasteen

HUOM! Samalla Language guide -sivustolla voi opetella montaa eri kieltä (valitse alasvetovalikosta)


 • Seinätaskuharjoitus

<- Oppija opetelee englannin vokaaliäänteistä diftongeja. Ensin opitaan, miltä äänne kuulostaa ja sen jälkeen poimitaan sen perään kaikki ne kuvat/sanat, jotka sisältävät kyseisen äänteen.

 • Läpsypeli minimipareista

<- Sanoja opetellaan ensin kuuntelemalla niitä helpoissa konteksteissa, toistamalla, tukena visuaalinen vihje

<- pelataan läpsyä, mikä sana sanottiin -ensin ilman sanoja pelkillä kuvilla, jotta mielikuva merkityksestä ja äänneasusta vahvistuu, sitten versio, jossa sanat mukana


minimipareja kuvin

minimipareja kuvin ja sanoin

minimipareja sanoilla

Ruotsin ääntämisen opettelua


 • FORVO -sisältää lukuisia muitakin kieliä, joiden ääntämistä voi kuunnella tai voi nauhoittaa oman ja saa muilta käyttäjiltä palautetta -kun haet sanan, klikkaa sanan edessä olevaa kolmiota kuunnellaksesi sen!
 • LEXIN - Bildteman -valitse haluamasi aihepiirin sanalista, jota haluat opetella ja klikkaa sanoja kuullaksesi, miten ne äännetään
 • Uttal.se ja Träna uttal -Ruotsin kielen ääntämisestä videoita ja toistettavaa
 • Äännekukkaset

<- Oppija kerää oppimistaan ja opettelussa olevista sanoista tiettyä äännettä sisältäviä sanoja aina yhteen kukkaseen , jonka keskellä lukee äänne ja terälehtiin tulee sanoja, jotka sisältävät sen. Kun jokainen kukka on eri värinen, se auttaa muistamaan ääntämistavan.KAKSIKIELINEN SANAKIRJA äänisynteesillä:


Lause- ja tekstitason ääntämisen opettelu

 • Responsive Voice: Voit syöttää ilmaiseen sovellukseen pitkänkin tekstin esim. maalaamalla ja liittämällä sen. Voit kuunnella mutta et tauottaa.


Korvan totuttaminen uuden kielen rytmiin ja säveleen

 • äänikirjat:

Open Culture

LibriVox voit hakea kielen mukaan kirjoja opetellaksesi tiettyä vierasta kieltä tai jos tiedät esim. kirjailijan, jonka tuotantoon haluat tutustua

Lit2Go

 • musiikki, elokuvat, tv


2) Sanavaraston kasvattaminen monikanavaisen harjoittelun avulla

Vierasta kieltä opeteltaessa kaikki osataidot kehittyvät yhtä aikaa, tosin eri vauhtia. Jos harjoitellaan ääntämistä, opitaan kuitenkin myös esimerkiksi sanastoa ja vaikka opetellaan sanastoa, opitaan samalla myös ääntämistä. Sanastoa opeteltaessa opitaan myös mm. sanojen taivuttamista eli kielioppia. Opettelussa painopiste voi olla kulloinkin tietynlainen, mutta käytännössä mukana tulee kokonaisvaltaisesti kieltä.

Oppimisen on todettu olevan tehokkainta silloin, kun se on monikanavaista. Jos siis oppija saa sekä kuulla ääntä, puhua itse, nähdä vierasta kieltä ja tukevia kuvia ja lisäksi käsillä tehdä jotain on mieleen painaminen ja muistaminen tehokkaampaa. Parhaimmillaan käytännön harjoittelussa hyödynnetään sekä toiminnallisia että digitaalisia harjoituksia, jotka täydentävät toisiaan. Kaiken A ja O on kielen oppimisessa runsas toistomäärä ja se, että sanoilla tehdään jotain itselle merkityksellistä.

Esimerkkejä toiminnallisista sanastoharjoitteista:

Dobble

Erilaisen oppijan kannalta Dobble-pelissä on erinomaista se, että sanaston harjoittelu perustuu kuviin, ei lukunopeuteen.

Magneettiset lumiukot

Yhdyssanojen opettelua ruotsissa lumiukkoja rakentamalla.

Vartalonoppa

Toimitaan parina. Kumpikin heittää yhtäaikaa noppaansa. Se mikä kehonosa tulee, sillä pitää koskea paria.

Esimerkkejä digitaalisista sanastoharjoitteista:

Netistä löytyy lukemattomia valmiita tehtäviä sisältäviä sovelluksia, joissa yhdistyy aina visuualisuutta, pelillisyyttä, ääntä ja luonnollisesti myös kirjoitusta. Niihin voi myös itse luoda materiaalia harjoittelua varten.

3) Puhuminen ja tarinallisuus vieraan kielen oppimisessa

Suomalaisessa kulttuurissa vieraiden kielten opettelussa on keskitytty perinteisesti kirjoittamisen opettamiseen ja opetteluun. Samalla oikeakielisyys ja kielioppi ovat olleet korostuneessa roolissa. Näin oppijoiden virheet olleet jatkuvassa tarkkailussa ja niihin on puututtu voimakaasti, vaikka tutkimusten mukaan oppijan tekemät virheet vähenevät automaattisesti riittävän harjoittelun myötä. Oppijat, joilla on oppimisvaikeuksia ovat joutuneet erityisen hankalaan tilanteeseen, kun muunlaista kielen omaksumista ei arvosteta samalla tavalla. Vaikka uusimmissa opetussuunnitelmissa erilaisille oppijoille pitäisi taata mahdollisuus näyttää osaamistaan toisella tavalla on käytäntö usein kaukana ihanteista.

Kieliä ei kuitenkaan opiskella vain koulua vaan elämää varten. Siksi on tärkeää löytää se tapa, jolla itse pystyy oppimaan vierasta kieltä. Yksi keino voi olla puhuminen. Puheessa ei tarvitse osata kirjoittaa. Puhumisessa kaikkein tärkeintä on viestin perille saaminen. Esimerkiksi kieliopillisissa päätteissä olevat virheet eivät useimmiten aiheuta kontekstissa suuria ymmärtämisongelmia. Vertaa miten sinä ymmärrät äidinkielestäsi seuraavan lauseen:

minä - metsä - aamu - paljon - sieni - kerätä

Vieraan kielen oppijalle vaikeinta on yleensä vapaa puhe. Ei tule mitään mieleen, mistä voisi yrittää puhua. Niinpä avuksi tarvitaan jonkinlaisia ohjaavia kysymyksiä tai tehtävänantoja.

Kerro henkilöstä -kortit

Itsestä kertominen on nk. ydintaito vieraan kielen puhumaan opettelemisessa. Itsestä kertomisen opettelu liittyy ihan alkuvaiheeseen kielen opiskelussa ja se on usein ihan ensimmäisiä puhetehtäviä, joita oppija joutuu tekemään. Kun ääntäminen on vielä ihan vierasta, puhuminen jännittää kovasti. Siksi on ensin hyvä harjoitella kuvitteellisilla hahmoilla. Hahmoille voi luoda erilaisia profiileja ja ne voi tulostaa ja laminoida vanhoihin pelikortteihin.

Blabberize

Itsestä kertomista voi harjoitella hauskasti myös digitaalisesti esim. ilmaisella, selaimella toimivalla Blabberize -sovelluksella. (Sillä voi toki tuottaa minkä tahansa suullisen tuotoksen.) Oppija voi harjoitella esitystään rauhassa ja nauhoittaa niin moneen kertaan, kunnes on itse tyytyväinen äänitykseen.

esimerkki "sich vorstellen"

esimerkki "Magenschmerzen"

Munakennoharjoitus: kerro henkilöstä

Euroopan kartalle mahtuu monta henkilöä, joista jokaisella on oma tarinansa. Sijoita henkilö maahan ja kerro hänen tarinansa: Kuka hän on, mistä hän on kotoisin, millainen perhe hänellä on, missä hän työskentelee jne.

Tellagami IPad -sovellus (maksullinen)

Tellagami on sovellus, jossa voi luoda 90 sekuntia kestäviä yhden henkilön sisältäviä tarinoita. Hahmolle voi muokata ulkonäön ja lisätä esitykseen sopivan taustan. Hahmo voi kertoa itsestään (olla jopa työnhaussa hyödynnettävä video-CV) tai hahmo voi kertoa mitä tahansa tapahtunutta asiaa, vaikkapa työharjoitteluraporttia. Kirjoittamista ei tarvita lainkaan, vaan hahmolle vain nauhoitetaan puhe.

esimerkki 7.lk ruotsi asumisesta kertominen

esimerkki työharjoitteluraportti

Haaraniittikukkaset

Värikkäistä paperilapuista haaraniitin avulla kootut kukkaset ovat kivan näköisiä ja niillä keskustelun saa monesti pirteästi käyntiin. Kukkasesta voidaan avata järjestyksessä yksi terälehti kerrallaan tai ottaa jostakin välistä seuraava kysymys.

Kukkasessa olevilla lauseen aloituksilla voidaan luoda yhtenäin tarina, jonka sisällön keksimiseen kaikki vuorollaan osallistuvat. Puhetta voidaan tuottaa myös toisistaan riippumattomina yksittäisinä lauseina, jos sisältöä ei saa sidottua tarinaksi.

Tarinakortit

Lasten muistipeleissä ja vastaavissa on paljon erilaisia kuvakortteja, joita voi hyödyntää puheharjoittelussa. Sattumanvaraisesti vedetyistä korteista voi keksiä yksittäisiä lauseita tai yhtenäisen tarinan.

Liikennematto

Tienneuvomisen opettelussa kielen oppiminen muuttuu heti paljon aidommaksi, kun harjoittelua tehdään liikennematoilla. Neuvoa kysyvän pitää kyetä ymmärtämään suullisia ohjeita ja neuvojan pitää osata antaa niitä.

4) Kirjoittamisen opettelu

Jos kirjoittamaan ryhtyminen tuntuu epämieluisalta ja suurelta möröltä, voi avuksi ottaa alkuun puheesta tekstiksti sovelluksen. Näin oppija voi hyödyntää oppimaansa suullista taitoa. Ääntämisen oppiminen on siis alusta asti tärkeässä roolissa, jos oppijalla on vaikeuksia kirjoittamisen kanssa jo äidinkielessä.

Easy Spelling Aid IPad-sovellus (maksullinen)

Tarjolla on useita sovelluksia, mutta itse arvostan eniten Easy Spelling Aid -nimistä sovellusta, joka toimii monella kielellä ja on hyvin tarkka. Oppija voi tällä tuottaa tekstiä, josta voi ottaa kuvakaappaukset ja palauttaa joko ne tai sitten kirjoittaa niiden avulla sanottavansa puhtaaksi.

Reactored (maksullinen)

Jos oppimisvaikeus liittyy nimenomaan kirjoittamiseen, saa sen opetteluun parhaiten tukea oikeinkirjoitusavustimen sisältämästä Reactored -sovelluksesta, johon yksityiskäyttäjä voi ostaa vuosilisenssin.

Erilaiset oppijat ja Reactored.pptx

Voki -sovellus

Jos kirjoittaminen sujuu, mutta oma puhuminen hirvittää tai on haastavaa, voi tekstiä tuottaa äänisynteesin tukemaksi puheeksi selaimella toimivassa ilmaisessa Voki -sovelluksessa, joka toimii usealla eri kielellä.

esimerkki Jenny esittäytyy

Plotagon IPad -sovellus (maksullinen)

Kun kirjoittamisen harjoitteluun tarvitaan motivointia, voi keinona olla käsikirjoituksen tekeminen animaatioon. Plotagon-sovelluksessa oppija voi luoda englanniksi animoituja tarinoita. Oppija kirjoittaa tarinan, johon valitsee taustat, äänet ja hahmojen ulkoasun, ilmeet, äänensävyt jne. Sovelluksen sisältämä text-to-speech -ominaisuus tuo kirjoitetun tekstin ääneen luetuksi tarinaksi. Jos vaikeudet liittyvät suulliseen tuottamiseen, on tämä erittäin hyvä tuki, jos ei uskalla itse nauhoittaa omaa puhettaan.

esimerkki "A typical scene at High School"

Lisätietoa minusta ja koulutuksistani:

 • nettisivuni www.kieltenopetus.fi
 • FB-sivu: Kierrätysmateriaalista oppimateriaalia
 • FB-ryhmä: Digitaalis-taktiilinen kielten opetus