Refugees Matter: from Challenges to Opportunities

KJG TBI klasės mokiniai Emilija Platukytė ir Patrikas Pauža apžvelgia pabėgėlių situaciją Lietuvoje.

Šių metų vasario 12 d. Kauno jėzuitų gimnazijoje svečiavosi Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Pabėgėlių ir migrantų integracijos centro InLT socialinė darbuotoja Eglė Rušinskaitė. Vyko diskusija apie pabėgėlių integraciją Lietuvoje.