ERASMUS+ PROJEKTI TRGOVAČKE ŠKOLE U ZAGREBU

TRGOVAČKA ŠKOLA JE NOSITELJ ERASMUS+ AKREDITACIJA ZA STRUKOVNO I OPĆE OBRAZOVANJE 2023 - 2027

1. 10. 2022. - 30. 9. 2024. 

37.200,00 € 

2022-1-HR01-KA220-SCH-000089732 

1. 9. 2022. - 31. 8. 2023. 

17.583,00 € 

2022-1-HR01-KA122-SCH-000075977 

1. 12. 2020. - 28. 2. 2023. 

27.957,00 € 

KA229 2020-1-PL01-KA229-081982 

1. 9. 2018. - 30. 6. 2021.

21.516,00 € 

KA229 2018-1-HR01-KA229-047421 

1. 9. 2017. - 31. 8. 2019. 

24.400,00 € 

KA219 2017-1-HR01-KA219-035415 

1. 9. 2015. - 31. 8. 2018. 

40.350,00 € 

KA219 2015-1-PL01-KA219-016619 

DOSADAŠNJI PARTNERI TRGOVAČKE ŠKOLE:

PROJEKTNI TIM:

GABRIJELA ČORKOVIĆ - projektna koordinatorica (gabrijela.corkovic2@skole.hr)

SNJEŽANA ČUTURA (KA2)

IVA DEKOVIĆ (akreditacija SCH)

ANDREA DUGANDŽIĆ (akreditacija VET)

DUBRAVKA LIEBL (do 31.8.2022.)


Ovu stranicu administrira Gabrijela Čorković

u šk. god. 2022./2023.

u šk. god. 2023./2024.