კალენდარი

დაგეგმლილი შეხვედრები

17 მაისი, 2018 - საინფორმაციო შეხვედრა ამბროლაურში;

18 მაისი, 2018 - საინფორმაციო შეხვედრა ტყიბულში.

განხორციელებული შეხვედრები:

7 მაისი, 2018 - საინფორმაციო შეხვედრა ბათუმში;

27 აპრილი, 2018 - საინფორმაციო შეხვედრა კაჭრეთში;

13 აპრილი, 2018 - საინფორმაციო შეხვედრა ჭიათურაში;

2 აპრილი, 2018 - საინფორმაციო შეხვედრა თბილისში;

3 აპრილი, 2018 - საინფორმაციო შეხვედრა თბილისში;

31 მარტი - 1 აპრილი, 2018 - თბილისის ახალგაზრდული ფორუმი;

21 მარტი, 2018 - საინფორმაციო შეხვედრა ქუთაისში;

7 მარტი, 2018 - საინფორმაციო შეხვედრა სიღნაღში;

1-2 მარტი, 2018 - საინფორმაციო შეხვედრა თბილისში;

1-2 თებერვალი, 2018 - საინფორმაციო შეხვედრა თბილისში;

12 ნოემბერი, 2017 - საინფორმაციო შეხვედრა დმანისში;

2 ნოემბერი, 2017 - საინფორმაციო შეხვედრა ქუთაისში;

1 ნოემბერი, 2017 - საინფორმაციო შეხვედრა მარნეულში;

24-25 ოქტომბერი, 2017 - საინფორმაციო შეხვედრა თბილისში;

22 ოქტომბერი, 2017 - საინფორმაციო შეხვედრა თელავში;

19 ოქტომბერი, 2017 - საინფორმაციო შეხვედრა ოზურგეთში;

18 ოქტომბერი, 2017 - საინფორმაციო შეხვედრა ბათუმში;

16 ოქტომბერი, 2017 - საინფორმაციო შეხვედრა გარდაბანში;

29 სექტემბერი, 2017 - საინფრომაციო შეხვედრა გორში;

25 სექტემბერი, 2017 - საინფორმაციო შეხვედრები თბილისში;

8-9 სექტემბერი, 2017 - საინფორმაციო შეხვედრა თბილისში.