გზამკვლევი

ერასმუს+ პროგრამის გზამკვლევი ქართულ ენაზე ნათარგმნია „ერასმუს+ ახალგაზრდებისთვის საინფორმაციო ცენტრის“ მიერ, რომელიც 2017 წლიდან ფუნქციონირებს „ახალგაზრდული ასოციაცია დრონის“ ბაზაზე. თარგმანი არ არის ოფიციალური და შესაძლებელი ზუსტად არ ასახავდეს ტერმინებს და შინაარს. გაურკვევლობისა და ეჭვების არსებობის შემთხვევაში, შეგიძლიათ, იხილოთ ინგლისური ვერსია.