Autoavaluació

a la cerca de la realitat percebuda

“Cohesionar per Re Activar” Les darreres Experiències “ ens diuen i recomanen TRANSFORMACIONS , la proposta Natural en el núvol i al carrer tres eixos que faciliten l’inici del model
Tarquinos Gestió del Canvi