Τρίτεκνοι

Κατ' εξαίρεση πολύτεκνες θεωρούνται και οι μονογονεϊκές τρίτεκνες οικογένειες (λόγω χηρείας, διαζυγίου ή με 3 τέκνα εκτός γάμου μη αναγνωρισμένα) υπό προϋποθέσεις.

Επίσης τρίτεκνη οικογένεια, της οποία ο ένας γονέας είναι ανάπηρος (άνω των 67% εφόρου ζωής) μπορεί να εγγραφεί στο Σύλλογο Πολυτέκνων, υπό προϋποθέσεις.

Για να αναγνωριστεί μία τρίτεκνη οικογένεια ως πολύτεκνη πρέπει όταν καταθέσει χαρτιά εγγραφής στο Σύλλογο Πολυτέκνων να έχει τρία τέκνα κάτω των 23 ετών (εκτός και αν κάποιο τέκνο σπουδάζει, οπότε παρατείνεται μέχρι τα 25 έτη).

Για τις προϋποθέσεις και δικαιολογητικά δείτε στην ενότητα Δικαιολογητικά (<= κάντε κλικ ΕΔΩ).


Αν δεν ανήκετε στις παραπάνω κατηγορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με ένα σύλλογο Τριτέκνων.

Στον Νομό Αττικής υπάρχουν αρκετοί Σύλλογοι τριτέκνων. ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.


ΕΟΠΑ : Εθνική Οργάνωση Πολυτέκνων Αθηνών
Σύλλογος πολυτέκνων