ΓΙΑ ΝΈΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ
Για εγγραφή στο Σύλλογο πολυτέκνων απαιτούνται συγκεκριμένα δικαιολογητικά που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας "Δικαιολογητικά". Πατήστε ΕΔΩ.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ
Πρέπει να προσκομίσετε:1. Βεβαίωση από τον προηγούμενο σύλλογο ότι εκπληρώσατε όλες τις
οικονομικές σας υποχρεώσεις.
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το Δήμο σας.3. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητος.

-----------------------------------------------
Όσα μέλη της Ε.Ο.Π.Α. επιθυμούν να παραλαμβάνουν την εφημερίδα της Ε.Ο.Π.Α. ηλεκτρονικά, αλλά και να ενημερώνονται για θέματα τρέχουσας επικαιρότητας σε τακτά χρονικά διαστήματα, παρακαλούνται να στείλουν ένα e-mail στη διεύθυνση:

eopa.info@gmail.com με τα εξής στοιχεία:1) Ονοματεπώνυμο,2) Αριθμός κάρτας Ε.Ο.Π.Α.

ΕΟΠΑ : Εθνική Οργάνωση Πολυτέκνων Αθηνών
Σύλλογος πολυτέκνων