ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข

โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบางสะพานน้อย

การซ้อมแผนเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีน โควิด-19 เครือข่ายสุขภาพอำเภอบางสะพานน้อย #CUPบางสะพานน้อย

โครงการคัดกรองเชิงรุกและบันทึกข้อมูล ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

10000000_555979241664677_7228518440885723462_n.mp4

โรงพยาบาลบางสะพานน้อย

จัดกิจกรรม จิตอาสา ทำความสะอาดต่อสู้ไวรัสโคโรนา 2019โดยทำความสะอาดและฆ่าเชื้อจุดที่มีผู้มารับบริการเพื่อให้พื้นที่สะอาดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการ

จัดทำวีดิโอโดย นายสิทธิชัย เจมส์ · 5 กุมภาพันธ์ เวลา 16:41 น.

corona.mp4

โรงพยาบาลบางสะพานน้อย

จัดซ้อมเตรียมรับมือไข้หวัดโคโรนา ซึ่งแพร่กระจายมากที่ประเทศจีนเพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับผู้มารับบริการ ในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

จัดทำวีดิโอโดย สิทธิชัย เจมส์ · 23 มกราคม เวลา 20:41 น.