ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC)

สถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)

เครือข่ายอำเภอพรหมคีรี

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บเริ่มนับ : 27 มี.ค.63

อัปเดท สถานการณ์โรค COVID-19

วันนี้ 11 เมษายน 2563

ล่าสุด 10 เม.ย.63 - คลิปวีดีโอ ศบค.แถลงข่าว อัปเดท สถานการณ์โรค COVID-19


เครือข่ายใยแมงมุม

สถานการณ์โควิด-19

จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายมานพ วงศ์คช สาธารณสุขอำเภอพรหมคีรี พร้อม ผอ.รพ.สต.และเจ้าหน้าที่จากทุก รพ.สต.ในเขต อำเภอพรหมคีรี ออกจ่ายยาแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพื่อลดความเสี่ยงการสัมผัสโรคโควิดในโรงพยาบาล พร้อมทั้งออกให้ความรู้เรื่องโรคโควิด-19 ในชุมชนอย่างเข้มข้นทุกวัน

Update : 2 April 2020

วันนี้ 2 เม.ย.63 หมอปุ๊ก และทีมจาก สสจ.นศ มาตรวจเยี่ยม รพ.พรหมคีรี ในการเตรียมความพร้อม หากมีผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี นายแพทย์เฉลียว ผจญภัย ผอ.รพ.พรหมคีรี และคณะ ให้การต้อนรับและนำชมความพร้อมจากทุกแผนก

Update : 2 April 2020

ผู้มีจิตศรัทธา-ร่วมบริจาคสิ่งของและเงิน ให้โรงพยาบาลพรหมคีรี-ร่วมต้านโรคไวรัสโควิด-19

หมอเฉลียว ผจญภัย ผอ.รพ.พรหมคีรี ส่งมอบยาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ไปให้ ทุก รพ.สต.ในเขต อ.พรหมคีรี เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ส่งมอบให้ผู้ป่วย ตามนโยบาย Social distancing เมื่อวันอังคาร ที่ 31 มี.ค.63

Update : 31 March 2020

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว รพ.พรหมคีรี ส่งมอบยาแก่ผู้ป่วยคลินิกโรคเรื้อรังที่บ้าน ลดความเสี่ยง COVID-19 ในสถานบริการ

update : 30 March 2020

ข่าวเด่น COVID-19 -จากสำนักข่าว

สไลด์ และ ข้อสังการสำคัญ - รอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

สไลด์-ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด (วันอาทิตย์ ที่ 29 มีนาคม 2563 )

Update : 30 มี.ค.63 เวลา 09.15 น.

ข้อสั่งการ EOC โคโรนาไวรัส สสจ.นศ. ณ. วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมเด่น - รอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

28-29 มี.ค.63 วันหยุดเสาร์-อาทิตย์บุคลากร รพ.พรหมคีรี จากทุกกลุ่มงานฯ ร่วมแรงร่วมใจกัน จัดยาสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพื่อส่งมอบให้ รพ.สต.ในเขต อ.พรหมคีรี ให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมารับยาที่ รพ.สต.เพื่อลดความเสี่ยง COVID-19

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

จนท.รพ.พรหมคีรี : ฝึกปฏิบัติการ สวมชุด PPE

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Social Distancing covid -19 รพ.พรหมคีรี

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ประชุมบุคลากรทางการแพทย์-เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ COVID-19

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ENV-COVID-19

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

13 มี.ค.63 : รพ.สต.บ้านดอนคา

-ออกรณรงค์ให้สุขศึกษาเรื่อง การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ณ รร.บ้านวังลุง และ รร.บ้านทอนหงส์

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

เมื่อวันที่ 24-26 มี.ค.63 :ทีมประชาสัมพันธ์ควบคุมโรคCovid19 อำเภอพรหมคีรี

-ออกรณรงค์การใช้ Mask มีการตรวจวัดไข้ มีอัลกอฮอล์เจล มีน้ำ สบู่ ล้างมือการเข้าออกเป็นยังไง พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโควิด ณ ตลาดนัดชุมชน ดอนคา ต.ทอนหงส์,ตลาดนัดบ้านนอกท่า และตลาดบ้านในหมง ต.พรหมโลก

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

26 มี.ค.63 : กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม รพ.พรหมคีรี

-ออกรณรงค์เสียงตามสายในชุมชน ด้วยรถเห่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ประชาชนในเขตชุมชนต่างๆของพื้นที่ทุกตำบล

Comment website:

รวมข้อคิดเห็นต่อเว็ปไซต์:

Comment website (Responses)