ประกาศผลคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

(คลิกเลือกดูรายชื่อที่ระดับชั้นด้านบน)

[และดูกำหนดการมอบตัวพร้อมค่าใช้จ่ายด้านล่าง]

กำหนดการมอบตัวนักเรียน นักศึกษา 62.pdf
ค่าใช้จ่ายในการมอบตัว 10 มี.ค. 62 รวม.pdf