Enquête woningbehoefte Heijen

Inleiding / Achtergrond

In het voorjaar van 2017 heeft de gemeente Gennep aan Heijen gevraagd gezamenlijk een voorzieningenplan op te stellen. Het uiteindelijke resultaat is op 9 oktober 2018 in D’n Toomp aan het dorp, diverse raadsleden en de betrokken wethouders gepresenteerd. Het plan is met veel waardering door alle aanwezige ontvangen.

In het voorzieningenplan staan diverse speerpunten voor het dorp geformuleerd. Een belangrijk speerpunt uit het voorzieningenplan is de behoefte aan passende woonruimte.

https://www.heijen.info/images/stories/downloads/Voorzieningenplan%20Heijen.pdf

Enquête woningbehoefte

Voor de leefbaarheid is het van groot belang dat er voldoende passende woonruimte is voor zowel jong als oud en voor verschillende inkomensgroepen. Momenteel zijn mensen vaak genoodzaakt om elders te gaan wonen, terwijl ze graag in Heijen willen blijven wonen.

Het aantal jonge kinderen neemt in Heijen al een aantal jaren af. Ook dit heeft nadelige gevolgen voor de diverse verenigingen, de school en de overige voorzieningen. De leefbaarheid komt hiermee onder druk te staan.

Het realiseren van woningen, die beter aansluiten op de behoeftes, is volgens Heijen dan ook een belangrijke basis voor een toekomstbestendige leefbaarheid. Dat kan zowel nieuwbouw zijn als het aanpassen van bestaande woningen.

Door het invullen van deze enquête krijgt de werkgroep een beter beeld van de aanwezige en toekomstige woningbehoefte. Deze informatie is vervolgens weer bruikbaar in het overleg met de gemeente.

Inmiddels heeft de gemeente ook groen licht van de provincie gekregen voor het realiseren van meer woningen voor starters en senioren in de kleine kernen. Dit biedt een kans om de verdere krimp van het aantal inwoners te voorkomen en om de leefbaarheid in stand te houden.

Voor wie?

Uw informatie wordt geheel anoniem in de totale uitslag meegenomen. Na 3 maanden worden alle respondent gegevens verwijderd en blijven alleen de conclusies bewaard. https://heijen.info/privacy-verklaring

Zowel inwoners van Heijen als wellicht toekomstige inwoners van buiten Heijen nodigen wij uit om de enquête in te vullen. Ook indien je op de langere termijn een woning zoekt, verzoeken wij je de enquête in te vullen. Wij hopen dan ook op een zo groot mogelijke respons.


Alvast bedankt.

Werkgroep voorzieningenplan Heijen,

CV de Wortelpin, Fanfare E.M.M., St. Dionysius Gilde, KBO, LTC de Heikamp, Stichting Zonnebloem, ZijActief, VV Heijen, het bestuur van D’n Toomp, werkgroep de Huuskamer, basisschool de Heggerank, het Oranje comité, het bestuur van Hèjje Mojjer en diverse betrokken dorpsgenoten.