Bạn Nguyễn Ngọc Đức vừa hoàn thành bài thi IELTS với thành tích khá tốt. Sự nỗ lực chăm chỉ và chịu khó trong 4 tháng qua đã thể hiện rõ trên số điểm của bạn (Reading 6.0).

Phóng viên EFLC sẽ phỏng vấn bạn Đức để hiểu phương pháp học tiếng Anh hiệu quả của bạn Đức. Thông tin sẽ được phóng viên update sau. Các bạn hãy chờ đón trên bản tin website ELFC