สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)

ยินดีต้อนรับทุกท่าน

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ

"หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21"

ปีงบประมาณ 2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการผู้นำเสนอผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ "MOE Speech Contest"

ประจำปีงบประมาณ 2565

ประมวลภาพกิจกรรมการคัดเลือก MOE Speech Contest 2022

บันทึกการถ่ายทอดสดกิจกรรมการแข่งขัน MOE Speech Contest 2021 รอบชิงชนะเลิศ
ชิงโล่รางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ผ่านระบบออนไลน์)

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร

ผู้รับผิดชอบโครงการ

กลุ่มความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่อยู่: 60 หมู่ 2 ซอยสถาบัน (ไร่ขิง14) ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: กลุ่มความสัมพันธ์ต่างประเทศ

e-mail (admin) : networknidtep2565@gmail.com , international.nidtep2020@gmail.com

โทร 034-321290 ต่อ 4041-4042

วิดีโอนำเสนอภาพรวมกิจกรรมและสะท้อนผลการพัฒนาฯ ปี 2564