Kvalitetskrav til skoler

Fælles kvalitetsgrundlag

Eliteidrætsgymnasier.dk er placeret med en geografisk spredning således at hele landet dækkes ind.

Sportslig definitionen på eliteidrætselever:

 • Elever tilhører den nationale elite - sportsligt godkendt af Team Danmark

 • Elever tilhører den regionale elite (afgøres i et samarbejde mellem fx gymnasiet, kommune, specialforbund og regionale/lokale klubber), som kan udnytte de faciliteter vi stiller til rådighed.

Gymnasierne tager forskellige initiativer til at støtte eliteidrætsudøverne bedst muligt i deres hverdag og giver dermed muligheden for at satse på både uddannelse og eliteidræt. En samling af disse tiltag udgør det fælles kvalitetsgrundlag for eliteidrætsgymnasier.dk, foruden at gymnasierne arbejder med mere lokalt tilpassede tiltag omkring udøverne.


Fælles kvalitetsgrundlag - et stærkt eliteidrætsmiljø:

 1. Koordineret morgentræning (1-2 gange pr. uge).

 2. Fællesarrangementer med sportslig og socialt sigte.

 3. Professionel vejledning i gymnasie- og idrætskarriere (fx mentoring, coaching, specialiserede gymnasievejledere).

 4. Direkte samarbejde med Team Danmark (TD), Danmarks Idræts-Forbund, klubber og forbund.

 5. Fleksibel tilrettelæggelse af skolegang med plads til sportsaktiviteter (herunder flytning af prøver og supplerende undervisning).

 6. En tydelig skoleprofil: støttet af og forankret i ledelse, bestyrelse og lærerstab.

 7. Mulighed for tilrettelæggelse af uddannelse over 3 eller 4 år (4 år kræver TD-godkendelse).


Øvrige lokale tiltag:

 1. Samarbejde med lokale klubber og trænere om de enkelte elever og om udvikling af ordningen.

 2. Samarbejde med øvrige lokale ungdomsuddannelser.

 3. Samarbejde med kommune eller andre lokale samarbejdspartnere (fx eliteidrætsakademi)

 4. Samarbejde med videregående uddannelser evt. forskningsenheder (fx SDU, KU, AAU)

 5. Samarbejde m. lokal UU,

 6. Alternativ undervisning: Virtuel undervisning, turboforløb el.lign. v. længerevarende fravær

 7. Kørselsordning, gymnasiumàtræning

 8. Gymnasiebaserede træningsfaciliteter,

 9. Ansættelse af fysisk træner til varetagelse af morgentræning

 10. Tilbud om idrætslæge/fysioterapi og fysisk screening

 11. Systematisk life-skillstræning og øvrig kursusaktivitet (elever og lærere)

 12. Buddy-ordning (varetagelse af faglige/sociale aspekter v. længerevarende fravær)

 13. Elev-til-elev baseret erfaringsudveksling (fx elevforum).

 14. Hvilerum

 15. Ekstra bogsæt

 16. Tøjpakke