Konceptet

Vision

Eliteidrætsgymnasiers vision er, at tilbyde alle eliteidrætselever optimale forhold for deres ungdomsuddannelse og sportslige udvikling.

Eliteidrætsgymnasier vil ved hjælp af gymnasiernes ressourcer og et bredt samarbejde, opnå anerkendelse for den kvalitet gymnasierne leverer og de ressourcer de investerer i den regionale, nationale og internationale talentudvikling.

Formål

Eliteidrætsgymnasier arbejder aktivt for at:

  • forbedre mulighederne for at kombinere uddannelse med sportslig udvikling hos udøvere i international, national og regional elite.

  • sikre at faglig og sportslig udvikling foregår på en social- og samfundsmæssig forsvarlig baggrund.

  • forbedre administrative og faglige forhold for medlemsgymnasierne og deres eliteidrætselever.

  • sætte minimumskrav for kvaliteten af eliteidrætsordninger på de gymnasiale uddannelser via et fælles kvalitetsgrundlag.

  • opnå bred anerkendelse af gymnasiernes eliteidrætsarbejde.