วิทยากร

ตัวอย่างกิจกรรม

วิทยากร

ตัวอย่างกิจกรรม

วิทยากร

ตัวอย่างกิจกรรม

วิทยากร

ตัวอย่างกิจกรรม

แผนที่ สถานที่จัดกิจกรรม

ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นายอมรเทพ อุทัยรัตน์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพสมาชิก

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพสมาชิก

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT

ที่อยู่ 59 หมู่ 4 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290

โทรศัพท์ 035 367 054-6 ต่อ 1008

โทรสาร 035 367 050 - 1

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081 355 8180

อีเมล์ armornthep.u@sacict.or.th