ตำแหน่งครูผู้ช่วย การประถมศึกษา รหัส 57 จำนวน 7 คน

575120301
นางสาวสกุลนา พิทักษ์ภูพาน

571121309
นางสาวสมศรี ดรรชนีนามชัย

571121315
นางสาวศิริรัตน์ ลอยกลาง

575120317
นายณัฐพงษ์ ปะระปิน

575120341
นายวนิทร ธนัตถ์สกุ

571121327
นางสาววรรณฤดี ศักดิ์เอี่ยม

571121301
นางสาวศิริรัตน์ สาลีบุตร


รายชื่อศิษาการประถมศึกษา รหัส 57 บรรจุข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย

1. รหัส 575120301 นางสาวสกุลนา พิทักษ์ภูพาน โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก | สพป.ตาก 2

2. รหัส 571121309 นางสาวสมศรี ดรรชนีนามชัย โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 | สพป. ตาก เขต 2 (ทุนพระราชทาน)

3. รหัส 571121315 นางสาวศิริรัตน์ ลอยกลาง โรงเรียนบ้านอู่หู่ | สพป.ตาก เขต 2

4. รหัส 575120317 นายณัฐพงษ์ ปะระปิน โรงเรียนบ้านห้วยนกกก | สพป. ตาก เขต 2

5. รหัส 575120341 นายวนิทร ธนัตถ์สกุล โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สพป.ตาก เขต2

6. รหัส 571121327 นางสาววรรณฤดี ศักดิ์เอี่ยม โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 3

7. รหัส 571121301 นางสาวศิริรัตน์ สาลีบุตร โรงเรียนบ้านมะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก | สพป.พิษณุโลก เขต 3