Elektrikář Karlovy Vary, Sokolov, Ostrov, Cheb a okolí....

  • Provádím komplexní elektroinstalační práce v bytových i komerčních objektech, instalace elektroměrových rozvaděčů, nová přívodní vedení, opravy zásuvek, vypínačů, svítidel a jiných el. přístrojů, drobné opravy el. spotřebičů. Zajistím revizi elektrických zařízení, strojů, přístrojů, rozváděčů, rozvodných zařízení a rozvoden do AC 1000 V nebo DC 1500 v objektech třídy A (bez nebezpečí výbuchu) a revizi hromosvodů.
  • Vše od konzultace a návrhu řešení, návrhu vhodného osvětlení, přes dodávku materiálu a technickou realizaci, až po zajištění revize a připojení k elektrické síti (pomuhu i se sřízením nového odběrného místa u ČEZ).
  • V hodinové sazbě (360,- za hodinu) pracuji při vyhledávání závad a při drobných opravách.
  • Ve většině případů pracuji za předem smluvenou cenu (vypracuji cenovou nabídku na základě konzultace v místě realizace, popřípadě dle projektové dokumentace)


  • Telefon/WhatsApp: +420 799 528 518, mail: elezapad@gmail.com