Beynəlxalq əlaqələr

Azərbaycan Elektroenergetika və Elektrotexnika Sənayesi İşçiləri Həmkarlar İttifaqı IndustriALL Qlobal İttifaqının və «Elektroprofsoyuz» Beynəlxalq Həmkarlar İttifaqları Birliyinin üzvüdür.


Beynəlxalq təşkilatlar:

IndustriALL Qlobal İttifaqı - http://www.industriall-union.org/ru

Ümumi Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası - www.vkp.ru

Rusiya Müstəqil Həmkarlar İttifaqları Federasiyası - www.fnpr.org.ru

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı- www.un.org

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Azərbaycan - http://unazerbaijan.org

BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Baş Komissarı- www.unhchr.ch

BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Baş Komissarı- www.unhcr.ch

UNESCO- www.unesco.org

UNICEF- www.unicef.org

UNDP- www.undp.org

Avropa Şurası- www.coe.int

İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi- www.echr.coe.int

Beynəlxalq Əmək Təşkilatı- www.ilo.org, www.ilo.ru

ATƏT- www.osce.org

Partnyor təşkilatlar

İnsan Hüquqları üzrə Helsinki Fondu Polşa - www.hfhrpol.waw.plDAYANIQLI İNKİŞAF MƏQSƏDLƏRİ