Ekumeniczna Szkoła Biblijna

Komunikat Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w Łodzi
dotyczący wykładów online

Szanowni Państwo,

8 października 2020 o godzinie 12.00

zapraszamy na transmisję na żywo spotkania pt. "Biblia w życiu wspólnot kościelnych".

W rozmowie biorą udział: ks. Wiesław Kamiński (Kościół rzymsko-katolicki), ks. Semko Koroza (Kościół ewangelicko-reformowany) i ks. Michał Makula (Kościół ewangelicko-augsburski).

Proszę 8.10.2020 o 12.00 klinąć w poniższy link do transmisji lub obejrzeć ją w poniżej zamieszczonym oknie.

Organizatorzy ESB

Komunikat Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w Łodzi
dotyczący wykładów online

Szanowni Państwo,

wykłady online z dnia 19.09.2020 zostały już zarejestrowane
i są dostępne do wglądu pod linkami, które zostały wysłane pocztą elektroniczną na Państwa skrzynki mailowe. Do osób nie posiadających adresu e-mail, linki wysyłane będą SMSem na podany telefon komórkowy. Linki będą aktywne czyli wykłady można oglądać, do dnia 31.10.2020.

Organizatorzy ESB


Komunikat Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w Łodzi

Siostry i Bracia,

pragniemy przekazać wszystkim słuchaczom Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w Łodzi następujące informacje:

  1. Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa, kontynuowanie zajęć w dotychczasowej formie jest niestety niemożliwe.

2. Zajęcia kwietniowe, majowe oraz czerwcowe, które nie odbyły się w planowym terminie, będę przeprowadzone w formie online 19 września, 10 października oraz 21 listopada b.r. (nagrania oraz materiały z wykładów zostaną przesłane do wszystkich słuchaczy Ekumenicznej Szkoły Biblijnej).

3. Planowana jest kontynuacja zajęć Szkoły, ale w obecnej sytuacja trudno jest przedstawić szczegóły.

Nie ustawajmy w przepełnionej wiarą lekturze Pisma Świętego i wzajemnej modlitwie.

Organizatorzy

19.08.2020